Aase -hobbesland
Aase -hobbesland

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester Les mer

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets... Les mer

Harald Og Wenche
Harald Og Wenche

Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp Les mer

Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp

Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for regional politisk forankring i arbeidet med å løse morgendagens komplekse og sammensatte utfordringer.... Les mer

Ny Hellesund2
Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF
Ny Hellesund2
Foto: Bjarne Tresnes Sørensen/VAF

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 Les mer

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020

Hovedmålet i Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Les mer

Om oss

Gjennomføring av Regionplan Agder 2020 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan nå ambisiøse mål. Les mer om oss 

 

Agderkalenderen

Se alle møter

Sentrale dokumenter