• Regionplan Agder Illustrasjonsmotiv
  av Birnbrich, Manuel, 20.06.19

  Regionplan Agder 2030 vedtatt av fylkestingene

  Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok 18. og 19. juni Regionplan Agder 2030. Den skal...

  Les mer
 • Unsplash (fotograf: Anna Samoylova)
  av Birnbrich, Manuel, 19.06.19

  Veikart for bedre levekår er nå lansert

  På oppdrag fra Sørlandstinget er det utarbeidet et digitalt veikart som synliggjør tiltak som bidrar...

  Les mer
 • Bilde Kronikk
  av Michaelsen, Børje, 20.05.19

  Ungdom bruker mindre tid på lekser og er mer foran skjermen

  Ungdommen på Sørlandet har det bra og er fornøyde med både skole, venner og familie. Men flere blir...

  Les mer
 • X6A0117
  av heka14, 06.04.19

  Kompetanseforum Agder lansert

  Sist uke var det duket for første samling i Kompetanseforum Agder. Prosjektleder for Agder...

  Les mer
 • ERA Workshop
  av heka14, 29.03.19

  Et helelektrisk Agder i 2030?

  Electric Region Agder er målet om å gjøre Agder til verdens første region der alt går på...

  Les mer
 • Gro Braaten 2
  av heka14, 22.03.19

  Innspillskonferanser for Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår

  Fredag 15. mars ble det avholdt innspillskonferanser for både Regionplan Agder 2030 og Veikart for...

  Les mer
 • Diskusjon i plenum
Foto: Manuel Birnbrich
  av heka14, 03.11.18

  Hvordan utvikler vi hele Agder gjennom å ta i bruk økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdier i kommunene?

  Dette var hovedspørsmålet under et innspillseminar til Regionplan Agder 2030 som Aust-Agder...

  Les mer
 • Tine Og Siv
  av heka14, 28.09.18

  Klimaveikart Agder er lansert

  Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan utvikle...

  Les mer
 • Tine Electric City Agder
  av heka14, 14.08.18

  - Agder har en ressurs resten av verden misunner oss

  Det sa Tine Sundtoft da hun lanserte målbildet for Electric City Agder 150 personer under...

  Les mer

Oppretter komité for å få universitetssykehus i Agder

Sørlandet sykehus HF ønsker å bli universitetssykehus og er i full gang med erfaringsinnhenting. Utfordringen? Eieren Helse Sør-Øst er imot planene. Nå får Sørlandet sykehus drahjelp av regionens...

av heka14, 26.06.18

Historisk sertifisering av landets første likestilte virksomheter

5. juni ble 15 virksomheter i Agder høytidelig sertifiserte som likestilte bedrifter på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Aldri før har en region gjennomført et så helhetlig prosjekt, der...

av heka14, 20.06.18

Sørlandstinget ønsker fullfinansiering av Rv9

Rv9 fra Kristiansand til Hovden er én av de tre sentrale veiene i "ankeret" – Agders hovedfartsårer – som også inkluderer E39 og E18. Gul stripe til Hovden innen 2023 har lenge vært et prosjekt for å...

av heka14, 19.06.18

Status for "Veikart for bedre levekår i Agder"

Levekårsatsing Agder er blitt til "Veikart for bedre levekår i Agder". Utviklingen av veikartet går raskt fremover, og for å gjøre det enkelt å følge utviklingen skrives det jevnlige oppdateringer på...

av heka14, 09.05.18

Lurer du på hva Folkehelseprogrammet er?

Folkehelseprogrammet startet høsten 2017 opp arbeidet med å bedre barn og unges psykiske helse i Agder. Her kan du lese mer om hva programmet er, og hvordan det jobbes for å nå målene.

av Anne Mette Brustuen, 27.04.18

Vellykket konferanse om Agder 2030

Agder 2030 – hvordan utvikler vi fremtidens region? Dette var spørsmålet da 150 personer fra hele Agder torsdag 19. april var samlet til foredrag og diskusjon om Agders fremtid.

av Endre Helgeland, 25.04.18

Verksted for innovasjon

Hvordan kan gode ideer til innovasjon i offentlig sektor tas videre som forskningsprosjekter? Kommuner, offentlige virksomheter, forskere, næringsliv og virkemiddelapparat samlet seg i et...

av Benny Andre Johansen, 20.04.18

Fra deltid til heltid. Hvordan Songdalen kommune jobber for heltidskultur

I 2016 startet Songdalen kommune et heltidsprosjekt for hele kommunen. Nå er resultatene kommet: flere jobber heltid og stillingsstørrelsene i kommunen har økt.

av Adriana Ruiz / Endre Helgeland, 05.04.18

Spørsmål og svar om den regionale levekårssatsingen

Lurer du på hvorfor det skal gjennomføres en satsing på levekår i Agder? Eller hva som faktisk skal gjøres? Her får du svarene.

av heka14, 06.03.18

- Agder trenger kultursektorens svar på Olympiatoppen Sør

Kultur engasjerer befolkningen. Enten kulturen oppleves i form av teater, eller diskusjonen går om et nytt bygg for kunstformidling, så har "alle" en mening om saken. Onsdag 31. januar engasjerte...

av heka14, 05.02.18

Vellykket gjennomføring av Klimakurs

16. og 17. januar ble den fjerde og siste Klimakurssamlingen avholdt. Arrangørene er fornøyde med gjennomføringen.

av heka14, 19.01.18

14 millioner til tjenesteinnovasjon

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i Agder. Nå utlyser fondet 14 millioner kroner til hovedprosjekter innen temaet tjenesteinnovasjon basert på...

av Benny Andre Johansen, 15.12.17

Hvilken kompetanse trengs i fremtidens arbeidsliv i Agder?

Spørsmålet sto sentralt da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte til samling i første uken i desember. Tema var regional kompetansestrategi. Arbeidet med strategien er godt i gang og skal...

av Siv Hemsett, 14.12.17

- Altfor mange unge talenter går tapt

25 år etter rapporten "Surt Liv på det blide Sørland" viste en rekke levekårsutfordringer i Agder, ligger regionen fremdeles bak resten av landet på flere områder. Nå ser regionen til Groruddalen for...

av heka14, 01.12.17

- For meg er dette en bra måte å jobbe på

EU-nettverket Horizon South Norway har utviklet en ny tilnærming til prosjektutvikling. Med tematiske idéverksteder har nettverket i år samlet medlemmer, interessenter, næringsliv, FoU og offentlig...

av Sørlandets Europakontor, 29.11.17

Alt klart for Gründeruka Agder 2017

Mandag 13. november starter Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer, møteplasser, kurs og foredrag, med fokus på entreprenørskap, kreativitet og forretningsutvikling.

av Benny Andre Johansen, 09.11.17

På vei mot "Regionplan Agder 2030"

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har startet arbeidet med å revidere Regionplan Agder 2020, som ble vedtatt i 2010. Agder har fortsatt en del av de samme utfordringene som for ti år siden, men nye...

av Amanda Ea Roysdatter Lona, 31.10.17

Hvordan sikre riktig kompetanse i Agder?

60% av bedriftene i Norge mangler kompetanse til å dekke sine behov. Kompetansen som etterspørres går fra fagbrevs- til doktorgradsutdanninger. Hvordan kan bedriftene skaffe denne kompetansen? Og er...

av heka14, 25.10.17

Veien legges klar for Veikart Agder

Arbeidet med Klimaveikart Agder er i full gang. På rundebordskonferansen 11. oktober presenterte leder av faggruppe klima, Kim Øvland, innhold og satsingsområder for Veikartet. Målet er en...

av Amanda Ea Roysdatter Lona, 24.10.17

- Dette er så stort, men det er så viktig

Det sa Niels Sogne-Møller, skolesjef i Grimstad kommune, om det nye folkehelsearbeidet som er i gang i Agderfylkene. Han og opp mot 90 andre deltakere fra kommune, fylkeskommune og frivillig sektor...

av Amanda Ea Roysdatter Lona, 03.10.17