• Mer Veg For Pengene
  av Torkelsen, Jan H., 23.03.17

  Konferanseinvitasjon: Hvordan få mer veg for pengene med god nok kvalitet?

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Statens vegvesen inviterer til vegkonferanse for Agderfylkene...

  Les mer
 • Regionplan Agder 2020 - forside
  av Torkelsen, Jan H., 17.02.17

  Arbeid med å forlenge Regionplan Agder frem til 2030 starter opp

  Fylkestingene i begge agderfylkene vedtok 14. februar et utkast til rullering av handlingsprogrammet...

  Les mer
 • Klimakurs Agder
  av Torkelsen, Jan H., 16.02.17

  Invitasjon til klimakurs med søkelys på lavutslippssamfunnet

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har sendt ut invitasjon til alle kommuner på Agder til kurs om...

  Les mer
 • Damman Og Reichert I Dialogmoete
  av Torkelsen, Jan H., 09.02.17

  Distrikts-Agder ønsker høyere utdanningstilbud

  Distriktsvennlige utdanningsløp var et av hovedtemaene da Sørlandsrådet og UiA-styret møtte...

  Les mer
 • Dialogmøte
  av Torkelsen, Jan H., 07.02.17

  Historisk dialogmøte mellom UiA-styret og Sørlandsrådet

  -Dette møtet er egentlig en historisk begivenhet. Dette er første gang vi setter oss ned sammen og...

  Les mer
 • Klimasatsingsmotiv
  av Hans Fløystad, 06.12.16

  Agder må ta en større andel av Klimasats-ordningen!

  Klimasats-ordningen er et resultat av regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og KrF i fjor...

  Les mer
 • Tine Sundtoft Veikartkonferanse
  av Endre Helgeland, 01.12.16

  Klimaveikart Agder er underveis

  18. november ble den andre og siste rundebordskonferansen om klima holdt på Grønt Senter,...

  Les mer
 • Svinør
  av Hege Kristin Martinsen, 01.12.16

  Agder har uthavner i verdensklasse

  Bevaring og bærekraftig forvaltning av uthavnene langs Agderkysten ligger inne i handlingsprogrammet...

  Les mer
 • Konferanse Bilde 1
Foto: Cheryl Macdonald
  av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

  "Ung og innafor? Ung i Agder 2016"

  Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300...

  Les mer

Aktuelt fra prosjekt Likestilt Arbeidsliv

Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge bedriftens arbeid med likestilling og mangfold ut i fra den nåværende situasjonen. -Vi er veldig...

av Ingrid Michaelsen, 01.12.16

Først på den digitale motorveien- Men ikke best

I Regionplan Agder 2020 er det en overskrift som heter Først på den digitale motorvegen. Her står det at Agder var tidlig ute når det gjaldt utbygging av digital infrastruktur. Prosjektet Det Digitale...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

Er det nødvendig å forske i kommunene?

18. november stod forskningsbasert innovasjon på agendaen til Rådmannsgruppen Agder 2020. Dette temaet er sentralt, men egentlig er begrepet ganske svevende for mange. Forskning i kommunene har ingen...

av Inger Holen, 01.12.16

Agder forsterker arbeid omkring en felles koordinert utdanningsstrategi

I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den skal ha fokus på det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. Under...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

Økt påvirkningstrykk fra Agder mot kommende Nasjonal Transportplan

Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som mål å få gjennomslag for viktige prosjekt innen de ulike transportformene i kommende Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

Agder designer oppskriften på en klimavennlig region

Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor seg for å diskutere hvordan Agder kan nå sine klimamål for 2020. Det ble et produktivt møte med...

av Endre Helgeland/Inger Holen, 30.09.16