• Logo -statistikkprosjekt
  av Manuel Birnbrich, 20.11.12

  Statistikk- og Analyseportal for Agder

  Den 3. September tiltrådte Espen Moseidjord som prosjektleder for prosjektet Statistikk- og...

  Les mer
 • Lars -audun -fodstad
  av Jan Torkelsen, 08.11.12

  Peker ut Grønt batteri som en ny regional satsing

  Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 pekte i september ut arbeidet med å utvikle Grønt...

  Les mer
 • Helle _Mellingen _liten _169_9O3M24_95x 95
  av Jan Torkelsen, 08.11.12

  Nytt trykk på likestilling i regi av Regionplan Agder 2020-fellesskapet (20.09.12)

  Da Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 var samlet i Åseral i september var...

  Les mer
 • Film Om Agder Uia
  av Birnbrich, Manuel, 08.11.12

  Ny film om Agder

  En 4-minutters film som viser at Agder/Sørlandet består av mer enn sol, sommer og svaberg. Kort...

  Les mer
 • Strand -hotel -stortingsrep -og -ordførere
  av Ruth Nilsen Stubberud (KS Agder, 24.10.12

  Sørlandstinget er etablert!

  Torsdag 18. oktober 2012 møttes Agders stortingsrepresentanter og ordførere på Strand Hotel Fevik....

  Les mer
 • Paneldebatt
  av Hans Fløystad (Aust-Agder fylkeskommune), 10.10.12

  Agders spennende energimuligheter

  Aust-Agders fylkesvaraordfører, Jon Olav Strand slapp nyheten om at Grønt batteri vil være et...

  Les mer
 • av Birnbrich, Manuel, 24.09.12

  Politisk samordningsgruppe i Åseral (20.09.12)

  PSG lar seg begeistre Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan 2020 vart samla i...

  Les mer
 • E 39-trailer
  av Svein Løvland (Avisen Agder - Flekkefjords Tidende), 23.09.12

  Tyvstarter firefelts-plan for E39

  Fylkesrådmannen i Vest-Agder vil ha politikerne med på å lage en stor regional plan for E39 for å...

  Les mer
 • av Manuel Birnbrich, 03.07.12

  Internasjonal strategi for Agder

  Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har nylig vedtatt en internasjonal strategi for Agder....

  Les mer

Politisk samordningsgruppe møttes på Buen kulturhus (30.05.12)

Disse sakene ble behandlet: - Dialog med Sørlandet sykehus HF - Videreføring av 10 års-satsingen på likestilling på Agder - Orientering om status fra arbeidet i veiaksjonen - Klima: Høye mål -...

av Birnbrich, Manuel, 01.06.12

Likestilling som regional kraft

Senter for likestilling, Fritt Valg og sekretariatet for Regionplan Agder 2020 arrangerte 26. april 2012 konferansen «Likestilling som regional kraft». Hele regionen var godt representert med både...

av Monica Strand Korgerud, 27.04.12

Dialogkonferanse regionale planstrategier: Slutt å gå utenom konfliktstoffet!

- Vi er blitt ganske gode på synkronsvømming her på Agder. Det er pent, men det blir kjedelig i lengden. Kanskje vi må finne en disiplin som er litt mer hardtslående? Om vi ikke akkurat skal begynne å...

av Birnbrich, Manuel, 16.04.12

Politisk samordningsgruppe møttes i Arendal (06.03.12)

Disse saker ble behandlet: - Videreføring av 10 års satsingen for likestilling på Agder - Samordning av arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - Topp 5 saker for Agder - Regional...

av Testbruker nye Vaf.no, 04.04.12

Møtefri og sikker vei er viktigst

Sørlandets Samferdselsløft (SSL) ved Regiondirektør NHO Agder Siri Mathiesen og Vegaksjonen for Sørlandet ved fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund har sammen forfattet en kronikk der de...

av Manuel Birnbrich, 02.04.12

Lyttevenner i skolen, bygge bro over generasjonsgrenser

”Lyttevenn” - prosjektet er et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et av hovedmålene i Regionplan Agder 2020. Prosjektet tar...

av Manuel Birnbrich, 13.03.12

Sørlandet sitt innspill til Nasjonal transportplan

29. februar har transportetatene fremlagt forslag til Nasjonal transportplan 2014-23. Vegaksjonen og Sørlandets samferdselsløft har gjennomgått forslaget og har utarbeidet et kommentarnotat som...

av Manuel Birnbrich, 01.03.12

Klima, transport og regionalt samarbeid i fokus i rådmannsgruppen (24.02.12)

På siste møte i rådmannsgruppen sto blant annet følgende temaer på agendaen: - Prosess for Regionalt utviklingsprogram Agder 2013 (RUP) - Orientering om arbeidet i Sørlandsutvalget - Koordinering...

av Birnbrich, Manuel, 27.02.12

Vei-"ankeret" på Sørlandet - ”Vegaksjonens” regionale forventninger til NTP

"Vegaksjonen" - en ad hoc gruppe nedsatt av den politiske samordningsgruppen for Regionplan Agder 2020 har på sitt første møte 17. februar klargjort de største veiprosjektene som Agder-fylkene skal ha...

av Manuel Birnbrich, 15.02.12

– Invester mer i kraftnettet

Fylkespolitikerne i Vest-Agder rangerer investeringer i vindkraft nederst og oppgradering av el-nettet på topp når det gjelder klimainvesteringer. Fylkesrådmann Tine Sundtoft la tirsdag, den 7....

av Jan Torkelsen, 08.02.12

Byråkratisk hybrid eller svar på Agders utfordringer?

Utviklingen av en region er ikke lenger et arbeid som har en klart definert brukergruppe og mange av sakene man arbeider med gir først uttelling på lengre sikt. Utfordringen for regionplanarbeidet er...

av Jørn A. Cruickshank, Hans Chr. Garmann Johnsen, Hans Kjetil Lysgård, Roger H. Normann, 02.02.12

Arendal spiller inn spennende regionale prosjekter (18.1.2012)

Prosjekter basert i Arendal og Aust-Agder var i fokus da sekretariatet for Regionplan Agder 2020 holdt sitt tredje møte 18.januar. Møtet ble holdt i Arendal rådhus, og presentasjoner av Vitensenter...

av Birnbrich, Manuel, 20.01.12

Sverdrup Lund nyvalgt leder

Onsdag 4. januar ble fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune, Bjørgulv Sverdrup Lund (H) valgt til leder av politisk samordningsgruppe. Det er denne gruppen av regionale politikere som skal samordne...

av Cheryl Macdonald, 05.01.12

Andre møte i rådmannsgruppen (4.1.2012)

Onsdag, 4. januar, hadde rådmannsgruppen for gjennomføring av Regionplan Agder 2020 sitt andre møte.

av Birnbrich, Manuel, 05.01.12