Onsdag, 4. januar, hadde rådmannsgruppen for gjennomføring av Regionplan Agder 2020 sitt andre møte.

Rådmannsgruppen ble orientert om etablering av en felles statistikk- og analyseportal for Agder og om arbeidet med å etablere handlingsplan og rapporteringsrutiner for oppfølgingsarbeidet.

Ytterligere saker som ble behandlet var spørsmålet om hvordan en skal posisjonere seg i forhold til Nasjonal Transportplan, samarbeid med Universitetet i Agder, og status ved 10 – års satsing for likestilling på Agder.

Referatet fra møtet kan lastes ned fra menyen til høyre.

av Birnbrich, Manuel, publisert 5. januar 2012 | Skriv ut siden