På siste møte i rådmannsgruppen sto blant annet følgende temaer på agendaen:

- Prosess for Regionalt utviklingsprogram Agder 2013 (RUP)
- Orientering om arbeidet i Sørlandsutvalget
- Koordinering av hovedsatsingsområdet Klima
- Status arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP)

Referatet fra møtet kan lastes ned fra menyen til høyre.

av Birnbrich, Manuel, publisert 27. februar 2012 | Skriv ut siden