"Vegaksjonen" - en ad hoc gruppe nedsatt av den politiske samordningsgruppen for Regionplan Agder 2020 har på sitt første møte 17. februar klargjort de største veiprosjektene som Agder-fylkene skal ha fokus på fremover i forbindelse med å gi innspill og drive påvirkningsarbeid etter at Nasjonal Transportplan er presentert 29. februar.

- Vegaksjonen vil utarbeide et felles grunnlag for hva som er de regionale forventningene til Nasjonal transportplan, sa fylkesordfører og leder for ”Vegaksjonen”, Bjørgulv Sverdrup Lund, under et fellesmøte for fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder 22. februar.

Det siste halvåret har det vært et nært samarbeid mellom det offentlige og næringslivet ved ”Sørlandets Samferdselsløft” (SSL) i påvirkningsarbeidet for vegutbyggingen i landsdelen. Nå prioriteres samordning og felles mobilisering inn mot sentrale beslutningsmyndigheter.

Gjennom den politiske samordningsgruppen for ”Regionplan Agder 2020” er det nedsatt en ad hocgruppe som spesielt skal jobbe med å samordne landsdelens interesser knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23, og da primært vegutbyggingen. Gruppen har fått navnet "Vegaksjonen" og har følgende medlemmer:

- Bjørgulv S Lund, fylkesordfører i Aust-Agder, leder av den politiske samordningsgruppen og leder for ”Vegaksjonen"
- Toril Runden, opposisjonsleder i Vest-Agder fylkeskommune
- Arvid Grundekjøn, ordfører i Kristiansand
- Odd Omland, ordfører i Kvinesdal
- Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand
- Leiv Rygg, ordfører i Bygland og styreleder i Setesdal Regionråd

Gruppen vil bli fulgt opp av administrasjonen i de to fylkeskommunene og koordinator for ”Regionplan Agder 2020”.

Felles prioriteringer for ”Vegaksjonen” og ”Sørlandets Samferdselsløft” er prosjektene:
- E18 Arendal–Tvedestrand
- E39 Kristiansandsområdet
- E39 Søgne–Ålgård
- Rv9 til Hovden Rv9 – ”gul midtstripe til Hovden”
- Rv41 til Kjevik

Gjennom denne organiseringen legges det et godt grunnlag for at hele landsdelen kan stå samlet i det viktige påvirkningsarbeidet som må utføres fra forslaget til NTP legges frem 29. februar 2012 og frem til endelig stortingsbehandling våren 2013.

– Det er viktig at vi er samordnet i landsdelen og fremstår som en gruppe. Det gir oss styrke, sa leder av ”Vegaksjonen” Bjørgulv Sverdrup Lund under fellesmøtet for fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder 22. februar 2012, og fortsatte:

– Det er ikke foretatt noen prioritering mellom prosjektene. Det skyldes blant annet at de er i ulike faser med hensyn til planavklaring og omfang og at de vil kunne bli realisert til ulike tider. Videre inngår de i forskjellige ruter. Vi skal ha en optimistisk, men nøktern forventning. Vegaksjonen vil utarbeide et felles grunnlag for hva som er regionale forventninger til Nasjonal transportplan. Dermed er 29. februar dagen da startskuddet fyres av. Da må vi være forente om forventninger og være enige om reaksjoner, sa Bjørgulv Sverdrup Lund.

Skisse øverst: Statens vegvesen/Agderposten

av Manuel Birnbrich, publisert 15. februar 2012 | Skriv ut siden