29. februar har transportetatene fremlagt forslag til Nasjonal transportplan 2014-23.

Vegaksjonen og Sørlandets samferdselsløft har gjennomgått forslaget og har utarbeidet et kommentarnotat som følger vedlagt.

Notatet kan lastes ned fra menyen til høyre.

NTP-forslaget ligger på: http://www.ntp.dep.no/2014-2023/planforslaget.html

av Manuel Birnbrich, publisert 1. mars 2012 | Skriv ut siden