- Vi er blitt ganske gode på synkronsvømming her på Agder. Det er pent, men det blir kjedelig i lengden. Kanskje vi må finne en disiplin som er litt mer hardtslående? Om vi ikke akkurat skal begynne å bokse, så fins det vel noe et sted midt i mellom?

Det var Jon P. Knudsen(UiA) som serverte metaforene over, da 140 personer var
samla for å diskutere Agders utfordringer og muligheter. Konferansen
var startskudd for arbeidet med Agder-fylkenes regionale planstrategier.

Øvrige innledere på konferansen var Terje Kaldager fra
Miljøverndepartementet som snakket om "Hva staten forventer av kommuner og
fylkeskommuner for å fremme en bærekratig utvikling", Hans Christian Garmann
Johnsen fra RIS-senteret(UiA) som presenterte den ferske rapporten "Utfordringer
og muligheter på Agder", Fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft som orienterte
om "Iverksetting av Regionplan Agder 2020" og Anita Henriksen (AAfk) og Lisbeth
Reed (VAF) som la fram prosess og tidsplan for videre arbeid med de regionale
planstrategiene. Alle presentasjonene fins i kolonnen til
høyre.

Konferansier Erik Dale mobiliserte forsamlingens energi og
kreativitet i gruppearbeidet etter lunsj. Første tema var å sette ord på
drømmesituasjonen for Agder tidlig på 2020-tallet, og deretter hva som fremmer
og hemmer ønsket utvikling. Vi kommer tilbake med en grundig oppsummering av
arbeidet, men foreløpig nevner vi i fleng følgende replikker, som ble fanget
opp av konferanseledelsen under veis:

-  Bare en kvinnelig ordfører i en av våre 15 kommuner!

-  Faktum er at vi lever lenge og lever bedre.
-  Det er noen som aldri kommer i tak med samfunnet de lever i!
-  Er det ikke bra at folk må bryte opp innimellom, og gjøre noe annet?
-  Mål for 2020: Ti tusen offentlige arbeidsplasser er flytta til Agder fra Oslo.
-  Nå synes jeg vi skal ta noe om sykehuset...
-  Det som er tankekorset nå, er Samhandlingsreformen.
-  Jeg er en pappa som gjerne ville være hjemme med ungende, men det finns en sånn blokk...
-  Vi må ikke glemme guttene - de må få tatt seg en utdannelse.
-  De blir ikke attraktive på damemarkedet heller...
-  Det er ganske viktig med denne krafta.  den må vi i hvert fall ikke miste.
-  UiA må samarbeide godt med næringslivet.
-  Det krever kanskje en strandsoneplanlegging, selv om det er helt tabu.

 

av Birnbrich, Manuel, publisert 16. april 2012 | Skriv ut siden