Sørlandets Samferdselsløft (SSL) ved Regiondirektør NHO Agder Siri Mathiesen og Vegaksjonen for Sørlandet ved fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund har sammen forfattet en kronikk der de mener at "Statens vegvesen er på kollisjonskurs med stort sett alle regionale aktører når de argumenterer mot at fremtidens vei mellom Kristiansand og Stavanger skal planlegges som en firefelts vei."

SSL og Vegaksjonen mener at svaret fra Satens vegvesen synes å være en etappevis utbedringsstrategi som ikke tar høyde for den vekstkraften som finnes i både Agder og Rogaland.

For SSL og Vegaksjonen ville en møtefri løsning være helt sentral for å møte kravene om en fremtidsrettet infrastruktur på Sørlandet der trafikksikkerhet prioriteres.

SSL og Vegaksjonen er klar over at trafikkgrunnlaget langs strekningen er sterkt varierende , og det vil derfor også være urealistisk å se for seg at man skulle få en komplett firefelts-løsning innenfor kommende NTP-periode. Det sentrale poeng i dems argumentasjon har imidlertid vært at den planleggingen Statens vegvesen nå går i gang med, må ta høyde for at man i fremtiden kan komme til å se at det er et behov for firefelts vei – med utgangspunkt i en betydelig økning i årsdøgnstrafikken.

SSL og Vegaksjonen skriver at de fastholder kravet om møtefri vei – også i tunneler og på broer. Derfor er dems klare anbefaling at man i planleggingen av den fremtidige veien, tar utgangspunkt i en trasé som eventuelt kan brukes til en gjennomgående firefelts vei. Det vil gi best trafikksikkerhet, det vil sikre best fremkommelighet, skape forutsigbare forhold for arealplanleggingen i den berørte regionen og legge grunnlaget for at fremtidens vei også er i takt med fremtidens behov.

Kronikken i sin helhet kan leses ved å klikke på dokumentet i menyen til høyre.

av Manuel Birnbrich, publisert 2. april 2012 | Skriv ut siden