Disse saker ble behandlet:
- Videreføring av 10 års satsingen for likestilling på Agder
- Samordning av arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) 2014-23
- Topp 5 saker for Agder
- Regional planstrategi

Referatet kan lastes ned fra menyen til høyre.