Disse sakene ble behandlet:
- Dialog med Sørlandet sykehus HF
- Videreføring av 10 års-satsingen på likestilling på Agder
- Orientering om status fra arbeidet i veiaksjonen
- Klima: Høye mål - lave utslipp
- Presentasjon av Sørlandsutvalget

Møtereferatet kan lastes ned fra kolonnen til høyre.

av Birnbrich, Manuel, publisert 1. juni 2012 | Skriv ut siden