• Jenterogteknologi
Foto: Kristoffer Pedersen
© Aust-Agder fylkeskommune
  av Wanja Richardsen, 10.12.13

  Gullrekka i teknologifag ved Universitetet i Agder

  Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder (UiA) Campus...

  Les mer
 • Terje Damman Likestillingskonferansen 26.11.13
Foto: Lisbeth Reed
  av Richardsen, Wanja, 03.12.13

  Damman fremhevet Agdermodellen for likestilling i sin åpningstale

  Den 26.11 ble Likestillingskonferansen 2013 avholdt under overskriften Et likestilt arbeidsliv....

  Les mer
 • EWEA Kart
  av Jan H.Torkelsen, 22.11.13

  En halv million til grønt batteri

  I fylkesrådmennenes forslag til årsbudsjett 2014 ligger det inne 500 000 kroner til utarbeidelse av...

  Les mer
 • Arild Eielsen E18
  av Birnbrich, Manuel, 20.11.13

  Foreslår å fremskynde E18-bompenger

  Også Aust-Agders fylkesrådmann Arild Eielsen er skuffet over manglende penger fra de blå-blå til ny...

  Les mer
 • Elektrisk I Lister
  av emo, 19.11.13

  Elektrisk i Lister

  Helt vest i Agder legges det til rette for sjumilssteg i utbygging av ladeinfrastruktur for el-bil....

  Les mer
 • Elbilismen På Agder
  av emo, 19.11.13

  El-bil

  Salget av elbiler har økt voldsomt i Norge det siste året, og alt tyder på at det vil fortsette å...

  Les mer
 • Klima Versus Natur
  av emo, 19.11.13

  Klima vs. miljø

  Det finnes for tiden en rekke ulike planer for klimainvesteringer i Agder, men ingen kan bli...

  Les mer
 • Klimavennlige innkjøp
  av emo, 19.11.13

  Klimavennlige innkjøp

  Høye mål og lave utslipp – er det vedtatte målet i Regionplan Agder 2020. Hvordan kan den offentlige...

  Les mer
 • Solenergi på Agder
  av emo, 19.11.13

  Solenergi

  Norge bruker store mengder energi til, blant annet, bygningsdrift. Spørsmålet er om noe av denne...

  Les mer

Kommunene i Agder oppfordres til økt vektlegging av likestillingsarbeidet

Leder Bjørgulf Sverdrup Lund og nestleder Toril Runden i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 underskrev mandag et brev til samtlige 30 ordførere og regionrådene i agderfylkene. Her...

av Jan H. Torkelsen, 13.11.13

Politisk samordningsgruppe overtar stafettpinnen

Politisk samordningsgruppe (PSG) vil bidra aktivt til å følge opp anbefalinger i rapporten "Sørlandet i verden- verden på Sørlandet". Politikerne ønsker å bruke rapporten som et strategisk verktøy i...

av Inger Holen, 01.10.13

Regional begeistring for omfattende læringsprosjekt

"Dette er et dristig prosjekt" uttalte ordfører i Vennesla og styremedlem i Knutepunkt Sørlandet, Torhild Bransdal. Nylig fikk ordførerne i Knutepunkt Sørlandet en orientering om prosjektet...

av Cheryl Macdonald, 01.10.13

Agdermodell for likestilling

Å løse regionens behov for økt likestilling krever systematisk innsats og samarbeid i hele regionen. Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 har tatt en regional pådriverrolle for at...

av Helle I. Mellingen, prosjektleder "Likestilling som regional kraft", 30.09.13

Fra utfordring til innovasjon på likestillingsfeltet

Tidligere bunnplasseringer på indekser og negative omtale i en årrekke, skal snus med innovative løsninger for å bedre likestillingen i regionen. Dette kom frem i et møte på mandag i Politisk...

av Wanja Richardsen, 26.09.13

20 millioner til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer

Nå kan regionale næringsmiljøer søke om midler til å gjennomføre kompetanseutviklende tiltak. Innovasjon Norge utlyser 20 millioner kroner som vil finansiere 6-8 prosjekter.

av Birnbrich, Manuel, 23.09.13

Fylkeskommunal støtte til læringsmiljøprosjekt i Knutepunkt Sørlandet-kommunene

Knutepunkt Sørlandet har søkt om midler til prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Søknaden har bred forankring i regionen. De sju "knutepunktkommunene" på tvers av...

av Jan H. Torkelsen, 07.09.13

Gir kabler mer fornybar energi?

– Tilgangen til norsk regulerbar vannkraft gjennom sjøkabler har bidratt til at Danmark har kunnet bygge ut vindkraft og legge ned kullkraftverk, sier Marte Bakken, rådgiver i klimastiftelsen ZERO....

av Kilde: Listerrådet (www.lister.no), 06.09.13

Sørlandet har fått sitt regionalt vitensenter!

I går publiserte avisen Agderposten den glade nyheten at Vitensenteret Sørlandet i Arendal har fått den formelle statusen som "regionalt vitensenter". Det viktigste dette innebærer er statlig støtte...

av Birnbrich, Manuel, 04.09.13

Positiv erfaring med samarbeidsavtaler med kommunene

Vest-Agder fylkeskommune har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle 15 kommuner i Vest-Agder. I fylkestinget i juni inngikk fylkeskommunen avtaler med de to kommunene Lindesnes og Kvinesdal....

av Jan H. Torkelsen, 04.09.13

Vil skape grønt batteri i Agder

Når det virkelig blåser i Europa, går overskuddsstrøm til spille. Her kan Agders unike «batterikapasitet» bli en viktig spillebrikke, mener Høyres to fylkesordførere.

av Birnbrich, Manuel, 13.08.13

Nyhetsbrev "Regionplannytt"

Som en del av en ny kommunikasjonsstrategi ble det i juni - for første gang - sendt ut et nyhetsbrev om oppfølgingsarbeidet for Regionplan Agder 2020.

av Birnbrich, Manuel, 05.07.13

Regionplanagder.no i ny drakt

Vi ønsker hermed de nye nettsidene til Regionplan Agder 2020 velkommen!

av Birnbrich, Manuel, 21.06.13

Nybrottsarbeid: En helhetlig likestillingsplan

11.juni 2013, på 100-årsdagen for allmenn stemmerett, gikk startskuddet for et nybrottsarbeid: Det skal lages en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder! Planen vil få tyngde,...

av Lisbeth Reed, 21.06.13

Politisk samordningsgruppe diskuterer regionalt lederskap og Sørlandet sykehus

Politisk samordningsgruppe møttes 27. mai på Universitetet i Agder i Grimstad. Hovedsaker i møtet var: 1. Status oppfølging av handlingsprogrammet: Politisk forankring og Politisk...

av Birnbrich, Manuel, 11.06.13

Internasjonalt arbeid og kultur i fokus på rådmannsgruppemøte

Onsdag, 15. mai møttes rådmannsgruppen i det nye rådhuset i Søgne kommune. Hovedtemaene på møtet var: · Forankring av regionplanoppfølgingen ut til alle kommunene i Agder · Etablering av...

av Birnbrich, Manuel, 10.06.13

Agder og den klimavennlige energirevolusjonen

Fylkesordførerne i Aust- og Vest-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund og Terje Damman fikk nylig publisert en kronikk i Fædrelandsvennen om Agders rolle i den klimavennlige energirevolusjonen....

av Birnbrich, Manuel, 01.05.13

Fylkesordførerne på Agder vil ha nye mål i energi- og klimapolitikken

Fylkesordfører Terje Damman siterte Regionplan Agder 2020 da han torsdag (11.4.) talte på NHO's årskonferanse i Kristiansand. "Økt satsing i EU på fornybar kraft fra for eksempel vind og sol vil gjøre...

av Jan H. Torkelsen, 12.04.13

Regionalt forskningsfond Agder lyser ut 4 millioner kroner

Regionalt forskningsfond Agder har lyst ut til sammen 4 millioner kroner til regionale forprosjekter som enten søker kvalifiseringstøtte eller posisjoneringsstøtte. Det er bedrifter, næringsklynger,...

av Manuel Birnbrich, 22.03.13

Den nasjonale energi- og klimapolitikken må endres

-Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og klimapolitikken, sa energirådgiver Trond Schrader Kristiansen i et møte i politisk samordningsgruppe for...

av Jan H. Torkelsen, 22.03.13

Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 sluttet seg på sitt møte til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to...

av Jan H. Torkelsen, Manuel Birnbrich, 20.03.13

Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning presenterte en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen omfatter 1360...

av Jan H. Torkelsen, 20.03.13

Fokus på jernbanesatsing

Fylkestinget i Vest-Agder besluttet 26. februar at Vest-Agder fylkeskommune vedtar Handlingsprogram for oppfølging av Regionplan Agder 2020 for periode 2013-2014. Fylkestinget vedtok samtidig et...

av Jan H. Torkelsen, 26.02.13

Rådmannsgruppemøte i Setesdal (13.02.13)

Hovedsakene på møte som fant sted i Bygland var:

av ukjent, 15.02.13

Handlingsprogram 2013-2014 til politisk behandling

Det er nå - for første gang etter at Regionplan Agder 2020 ble vedtatt- utarbeidet et handlingsprogram for oppfølging av planen. Handlingsprogrammet gjelder for perioden 2013-2014 og gir en oversikt...

av ukjent, 12.02.13

Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte på sitt møte den 5. februar at hovedfokuset i år skal rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for...

av Jan H. Torkelsen, 12.02.13

Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjonsalternativet for UiA og HiT

Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 om temaet "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og...

av Jan Torkelsen, 12.02.13

Godt samarbeidsklima mellom regionens rådmenn

Rådmannsgruppens første møte i 2013 ble lagt til Sørlandets kunnskapshavn i Arendal. Et av hovedtemaene var at det for første gang skal utarbeides et konkret handlingsprogram for oppfølging av...

av ukjent, 22.01.13

Regionplan Agder arbeidet: -fra plan til politiske toppsaker (29.11.12)

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 var nylig samlet til møte i Bygland i Setesdal. Et sentralt tema på dagsorden var hvordan arbeidet med oppfølgingen av planen skal innrettes...

av Jan H. Torkelsen, 17.01.13