• av Jan H. Torkelsen, 26.02.13

  Fokus på jernbanesatsing

  Fylkestinget i Vest-Agder besluttet 26. februar at Vest-Agder fylkeskommune vedtar Handlingsprogram...

  Les mer
 • Rådmannsgruppe -setesdal -13-02-13_Siren Neset
  av ukjent, 15.02.13

  Rådmannsgruppemøte i Setesdal (13.02.13)

  Hovedsakene på møte som fant sted i Bygland var:

  Les mer
 • av ukjent, 12.02.13

  Handlingsprogram 2013-2014 til politisk behandling

  Det er nå - for første gang etter at Regionplan Agder 2020 ble vedtatt- utarbeidet et...

  Les mer
 • Politisk -samordningsgruppe -for -regionplan -agder -2020
  av Jan H. Torkelsen, 12.02.13

  Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

  Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte på sitt møte den 5. februar at...

  Les mer
 • Torunn Lauvdal
  av Jan Torkelsen, 12.02.13

  Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjonsalternativet for UiA og HiT

  Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for...

  Les mer