• Logo _RFF_Agder _2
  av Manuel Birnbrich, 22.03.13

  Regionalt forskningsfond Agder lyser ut 4 millioner kroner

  Regionalt forskningsfond Agder har lyst ut til sammen 4 millioner kroner til regionale forprosjekter...

  Les mer
 • Trond -shrader -kristiansen
  av Jan H. Torkelsen, 22.03.13

  Den nasjonale energi- og klimapolitikken må endres

  -Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og...

  Les mer
 • Fylkesutdanningssjefer -arly -hauge -stein -kristiansend
  av Jan H. Torkelsen, Manuel Birnbrich, 20.03.13

  Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

  Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 sluttet seg på sitt møte til flere anbefalinger...

  Les mer
 • Ann -Christin -E-Nilsen -Agderforskning
  av Jan H. Torkelsen, 20.03.13

  Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

  Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning presenterte en ny undersøkelse om barns levekår og...

  Les mer