Jenterogteknologi
Foto: Kristoffer Pedersen
© Aust-Agder fylkeskommune

Foto: Kristoffer Pedersen Aust-Agder fylkeskommune

Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder (UiA) Campus Grimstad, har tredoblet seg fra 128 jenter i 2005 til 362 jenter i 2013. Dette i følge ferske tall fra UiA.

Dette er et utdanningseventyr som er ualminnelig viktig for næringslivet i Norge, mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. UiA fortjener all honnør for målrettet og langsiktig samarbeid med bedrifter, arbeidslivets organisasjoner og fylkeskommunene i Agder, mener Skagestad.

Her er tallene som universitetet selv beskriver som gullrekka i teknologifag:

- Antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag har økt med 183 prosent fra 2005 til 2013

- Antall studenter innen teknologi- og ingeniørfag har økt med 78 prosent fra 2005 til 2013

- Antall uteksaminerte kandidater har økt med 111 prosent fra 2008 til vår 2013

- UiA Campus Grimstad har 2,5 førstevalgsøkere pr studieplass

Denne gledelige utviklingen er et vesentlig bidrag for å nå regionplanens mål mot 2020.

 

 

 

av Wanja Richardsen, publisert 10. desember 2013 | Skriv ut siden