• Agderkalenderen Mai 15
  av Espen Moseidjord, 02.12.14

  Hva skjer i 2015?

  Møteplanen 2015 for Politisk samordningsgruppe og rådmannsgruppen er nå klar. Etablert struktur for...

  Les mer
 • LIM Planens Brukerpanel
  av Espen Moseidjord, 01.12.14

  LIM-plan: fra ord til handling

  I desember vedtar fylkestingene regionens første likestillingsplan – LIM-planen. Det er utarbeidet...

  Les mer
 • Fylkesutdanningssjefene I Aust Og Vest Agder
  av Espen Moseidjord, 01.12.14

  Nye grep for flere læreplasser

  Agder skal til enhver tid ha tilstrekkelig antall læreplasser! Dette var hovedbudskapet under...

  Les mer
 • Reiselivsstrategi Agder
  av Espen Moseidjord, 01.12.14

  Agder som besøksmål

  Besøksnæringen i landsdelen er svært betydningsfull for samfunnsutviklingen. En strategisk satsing...

  Les mer
 • Lim i Setesdal 3
  av Helle Ingeborg Mellingen, 13.11.14

  Kraftig fraspark for LIM-satsing i Setesdal

  Som første region ut, tok Setesdal initiativ til et kick-off for felles satsing på likestilling,...

  Les mer
 • Damman Lund Johnsen
  av Wanja Richardsen, 07.11.14

  Ber om utredning av fiber i de nye strømkablene

  De de tre fylkesordførerne på Sør-Vestlandet har nå tatt initiativ overfor Olje- og energiminister...

  Les mer
 • Camilla Dunsaed
  av Helle Ingeborg Mellingen, 30.10.14

  Camilla Dunsæd er årets kvinnelige leder på Sørlandet

  Prisen ble delt ut under årets utgave av "Lederløftet", den fjerde i rekken. Rådmann i Kvinesdal og...

  Les mer
 • Lyttevennseminar Grimstad 2014
Foto: Wanja Richardsen
  av Wanja Richardsen, 27.10.14

  Lyttevenner er en ressurs i skolen

  Vi ønsker flere lyttevenner til vår skole, informerte rektor ved Voiebyen skole i Kristiansand,...

  Les mer
 • Agdermodellen For Likestilling
  av Helle Ingeborg Mellingen, 21.10.14

  Setesdal tar utfordringen

  Politisk samordningsgruppe har utfordret alle regionrådene til å ta en rolle i etableringen av...

  Les mer

Agderfylkene i bresjen for nasjonal pilot - folkehelseundersøkelse

10 000 egdinger i alderen 18 år og eldre skal spørres om deres forhold til egen helse og levekår. Agderfylkene har sammen med Vestfold fylke inngått avtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt om å...

av Espen Moseidjord, 15.10.14

Full fart mot et likestilt Agder

Det var tittelen som forskningsrådets informasjonssenter for kjønnsforskning, Kilden, brukte da de skrev om lanseringen av rapporten "Likestilling- og mangfoldsstandard for virksomheter. Et...

av Espen Moseidjord, 14.10.14

Likestillingskonferansen 2014

29. oktober er det igjen duket for den årlige likestillingskonferansen på Universitet i Agder. Ett år før kommunevalget setter konferansen søkelyset på likestilling og demokrati. Det er svært høyt...

av Helle Ingeborg Mellingen, 08.10.14

Ungdata for hele Agder i 2016

Konferansen Ungdommen - bedre enn sitt rykte, ble avholdt ved Rosfjord Strandhotel i Lyngdal. 22.-23. september. Her ble tall fra den nasjonale Ungdata-undersøkelsen presentert sammen med tall fra...

av Wanja Richardsen, 06.10.14

Agderfylkene sammen om idretten

Den 16.-18. september var til sammen 28 representanter fra administrasjonen i kommunene på Agder, samlet i Belgia i forbindelse med det årlige plan- og spillemiddelseminaret som fylkeskommunene...

av Wanja Richardsen, 06.10.14

Slik løftes Agder

Ansvaret for å styre Agder mot målsetningene i Regionplan Agder 2020 ligger hos Politisk samordningsgruppe (PSG) spesielt. Tirsdag 23. september var gruppens medlemmer samlet på UIA, campus Grimstad,...

av Wanja Richardsen, 26.09.14

Slik løftes Agder

Ansvaret for å styre Agder mot målsetningene i Regionplan Agder 2020 ligger hos Politisk samordningsgruppe (PSG) spesielt. Tirsdag 23. september var gruppens medlemmer samlet på UIA, campus Grimstad,...

av Wanja Richardsen, 26.09.14

Målet er økt verdiskaping

- Hva vil vi med oppstartskonferansen for VINN Agder? Å gjøre planarbeidet kjent, skape engasjement og få innspill til planen, sa prosjektleder Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune på...

av Wanja Richardsen, 26.09.14

Heltidskultur er høyt prioritert i Agderkommunene

Resultatet fra den nylig gjennomførte kartleggingen av likestillingsarbeid i Agders kommuner viser at svært mange kommuner jobber aktivt med å redusere uønsket deltid og å skape heltidskultur i...

av Helle Mellingen/Wanja Richardsen, 24.09.14

Kan en standard gi mer likestilling?

Torsdag 21.august ble rapporten fra forprosjektet "Standard for likestilt arbeidsliv" lansert under VRI-Agders partnerskapskonferanse om Kjønn, innovasjon og ledelse. Forprosjektet har ført...

av Helle Ingeborg Mellingen, 25.08.14

Derfor trenger vi likestilling innen politisk deltagelse

Sentrale aktører var torsdag under Arendalsuka samlet i et fullsatt bibliotek ved Arendals torv for å debattere likestilling og politisk deltagelse. Leder for Likestilling som regional kraft, Helle...

av Wanja Richardsen, 17.08.14

Kraftutveksling med Europa

Under årets Arendalsuka ble innspillet "Kraftutveksling med Europa mot 2050" overleverte klima- og miljøminister Tine Sundtoft av de to fylkesordførerene i Agder. Innspillet er laget av Adapt...

av Siv Hemsett, 13.08.14

Du har en kollega i Europa

Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de færreste av oss ser ut over de lokale, regionale eller nasjonale grenser når det søkes tilfang av...

av Wanja Richardsen, 01.07.14

Nye ladestasjoner for el-biler åpnet

Det er en milepæl innenfor ladeinfrastrukturen i Agder når det i dag ble åpnet nye hurtigladestasjoner for el-bil i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord. Det var fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman,...

av Wanja Richardsen, 27.06.14

Ungdatakonferanse på Agder 22 og 23 september

Knutepunkt Sørlandet har gjennomført Ungdataundersøkelsen i alle 8. 9. og 10. klasser. Resultatene viser at ungdommen trives godt på skolen, drikker mindre, og er gode venner med foreldrene. Ungdommen...

av Espen Moseidjord, 18.06.14

Dette gjøres for å oppnå regionens ambisiøse mål

Handlingsprogrammet som viser hva som gjøres for å oppnå felles målsettinger på Agder, ble lagt frem for Agderfylkenes felles fylkesutvalg den 3. juni. Programmet synliggjør det arbeid som daglig...

av Wanja Richardsen, 18.06.14

Likestilling som regional kraft

Agdermodellen for likestilling baseres på kunnskap, samhandling og erfaringsdeling. Les mer om hva som skjer og om hvordan kommuner og regionråd får veiledning i å integrere likestillingsperspektiver...

av Espen Moseidjord, 18.06.14

Agder skal bli enda mer attraktiv gjennom økt satsing på innovasjon, reiseliv og forskning

Arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder går nå i gang etter at fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt planprogrammet. Det skal utarbeides et nytt felles...

av Manuel Birnbrich, 17.06.14

Agder som felles bo- og arbeidsmarkedsregion

Vi må utvikle Kristiansand til å bli navet i regionen, vi må stå sammen rundt Kjevik som landsdelens flyplass og vi må ha planene klare når sentrale myndigheter skal gjøre sine nasjonale...

av Wanja Richardsen, 13.06.14

Ny kalenderfunksjon på vår hjemmeside

Regionaplanagder.no er oppgradert med en kalenderfunksjon som skal synliggjøre og koordinere regionale arrangement som omfatter begge Agderfylkene. Bli med og meld inn aktuelle aktiviteter, slik at...

av Wanja Richardsen, 03.06.14

Sørlandstinget er viktig for landsdelens utvikling

Sørlandstinget er en viktig arena for landsdelens sentrale politikere til å samles rundt felles budskap inn mot nasjonale myndigheter. Betydningen av dette ble ytterligere forsterket da Sørlandsting...

av Wanja Richardsen, 23.05.14

Derfor er Sørlandet verdt å satse på

Vi er mer enn et sted mellom øst og vest – vi er et kraftsentra verdt å satse på! Dette var budskapet da regionens sentrale aktører var samlet til politisk verksted på Universitetet i Agder, campus...

av Wanja Richardsen, 04.04.14

Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

Fylkeskommunene på Agder varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

av Wanja Richardsen, 21.03.14

Planprogram til Regional transportplan Agder 2015- 2027 sendes på høring

Fylkeskommunene på Agder varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder 2015-2027 (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

av Wanja Richardsen, 21.03.14

Vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

av Wanja Richardsen, 20.03.14

Sju minutter om behovet for veiutbygging

"Behovet for veiutbygging" er tittelen på en film som Kristiansand kommune laget i anledning samferdselsministerens besøk i februar. Filmen viser på en god måte de transportutfordringer vi har på...

av Wanja Richardsen, 05.03.14

Et proaktivt Sørlandsting

Sørlandstinget samler folkevalgte fra alle tre forvaltningsnivå til møter to ganger i året, for dialog, initiativ og kunnskapsformidling over viktige regionale tema. To sentrale tema for møtet i...

av Wanja Richardsen, 04.03.14

Hvordan løser vi Agders transportutfordringer?

Det er for tiden mye fokus på Agder sine transportutfordringer. Flere aktører ser dagens situasjon som en bremsekloss for videreutvikling av landsdelen. Temaet settes nå på agendaen for å få realisert...

av Manuel Birnbrich, 26.02.14

Samarbeid om innovasjon og bærekraftig verdiskaping på Agder

Hvordan kan vi gjøre Agder til et enda bedre sted å arbeide og bo i og å besøke? Agder-fylkene samarbeider for å søke svaret på dette spørsmålet. –Vi må sette i gang kreativiteten og prøve å tenke...

av Manuel Birnbrich, 26.02.14

Tallenes tale som utgangspunkt for regionalutvikling i Agder

Behovet for statistikk og analyse på Agder er stort. Det finnes allerede tilgjengelig statistikk fra ulike kilder. Noe er lettere tilgjengelig enn annet. Mange opplever at det er utfordrende å bruke...

av Espen Moseidjord, 26.02.14

Trafikksikkerhet i Agder handler om nullvisjonen

Det har i de siste årene vært jobbet godt og systematisk med trafikksikkerhet i Agderfylkene. Ulykkesstatistikken viser en svært positiv utvikling, med mer enn en halvering av drepte og hardt skadde...

av Manuel Birnbrich, 26.02.14

Et regionalt samferdselsløft

Samferdsel var ett av hovedtemaene da regionens sentrale politikere (Politisk samordningsgruppe –PSG) var samlet på Scandic Bystranda Hotell i Kristiansand sist fredag. Det handler om å koordinere...

av Wanja Richardsen, 20.02.14

Bla opp lærlingeplassene!

Vi må ta felles ansvar for å øke antallet lærlingeplasser. Det var en av statsminister Erna Solbergs oppfordringer da årets Agderkonferanse ble avholdt i Kilden i Kristiansand denne uken.

av Wanja Richardsen, 30.01.14

Fibo-Trespo er vinner av Kompetanseprisen 2013

Det er fjerde gang at Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på kompetanseheving og kompetanseutvikling i sin virksomhet det siste året. Det er Agderring som står bak...

av Richardsen, Wanja, 29.01.14

Bedrifter kan bli Interreg-partnere

For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området som fylkeskommunene på...

av Richardsen, Wanja, 27.01.14

Ungdomskonferanse om likestilling, inkludering og mangfold

Er du ungdom mellom 13-26 år og ønsker å være med å påvirke hvordan Agder skal være i 2027? Da oppfordres du til å bli med på ungdomskonferanse på Aladdin scene i Kristiansand, 8.mars.

av Wanja Richardsen, 24.01.14

På god vei mot en helhetlig likestillingsplan

Noe av det siste våre folkevalgte gjorde i 2013 var å vedta planprogrammet for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen). Dette innebærer at arbeidet med selve...

av Wanja Richardsen, 03.01.14