Vi må ta felles ansvar for å øke antallet lærlingeplasser. Det var en av statsminister Erna Solbergs oppfordringer da årets Agderkonferanse ble avholdt i Kilden i Kristiansand denne uken.

Denne tydelige beskjeden fra regjeringssjefen traff målgruppen direkte, for i salen satt sentrale beslutningstagere på Sørlandet som var klare for en hel dag fylt med foredrag under temaet "Læringslivet".

Målet for årets konferanse var å belyse de utfordringer og muligheter som er knyttet til kompetansebehov og kompetanseutvikling i landsdelen, og ingen tidligere tema har samlet et større publikum. Temaet støtter godt opp under regionplanens målområde "Utdanning - verdiskaping bygd på kunnskap".

Et arbeidsliv i forandring
Tilhørerne fikk med seg et godt sammensatt knippe av sentrale samfunnsaktører som gjennom dagen underbygget viktigheten av kunnskap som motor i samfunnet. Og da tenkes det ikke bare på den kunnskap man tilegner seg i skolen, men like viktig er også den læring som skjer på arbeidsplassen gjennom hele yrkeskarrieren. – Endring er det eneste konstante, sa konsernsjef, Tom Nystedt, i Agder Energi. Den som er omstillingsdyktig og har lært å lære, vil ha en fordel i det fremtidige arbeidsmarkedet, var et gjennomgående budskap fra scenen.

Hva kan gjøres?
Alt begynner med de personene vi omgir oss med, fra vi er små og videre gjennom hele livet. Foreldre, lærere, medelever, kollegaer, sjefer – alle betyr noe for hvordan kunnskap blir sådd, utviklet og tatt i bruk. Her var det ingen uenigheter mellom foredragsholderne. Statsministeren talte, ikke uventet, varmt om læreren og regjeringens innsats for å løfte læreryrket til å bli et av de mest attraktive yrkene for norske 15-åringer i 2030. NHOs Kristin Skogen Lund vil gi bedre lønn til de gode lærerne, i tillegg til mulighet for karriereutvikling innenfor lærerfaget. Obligatorisk læring i barnehagen for 5-åringene, er også et av virkemidlene som NHO presenterte for å møte fremtidens utfordringer. Geir Bergskaug i Sparebanken Sør peker på viktigheten av et system som fanger opp gode ideer, i tillegg til nødvendig risikovillig kapital. Lars Petter Maltby i Eydennettverket ga publikum oppskriften på hvordan skape "Verdens beste ledere i endringstider". Soulaima Gorani fra Danmark holdt et engasjerende innlegg om den enkeltes indre pasjon og drive som middel for å oppnå suksess. – Problemet med oss i Skandinavia er at vi ikke er sultne nok, sa hun, og sammenligner energien fra forelesningssaler i India, kontra Danmark.

Elev - Og Lærlingombud Helge Ødegård HovlandFornøyd med konferansen
Elev- og lærlingombud i Vest-Agder, Helge Ødegård Hovland, jobber aktivt for å få opp antallet lærlingeplasser og var godt fornøyd med at nettopp dette var et sentralt punkt for flere av foredragsholderne. – Spesielt viktig at statsministeren nevnte det i sitt innlegg, sa han etter endt konferanse.

 

(Bildet øverst i saken: NHOs Kristin Skogen Lund holder sitt innlegg)

av Wanja Richardsen, publisert 30. januar 2014 | Skriv ut siden