Er du ungdom mellom 13-26 år og ønsker å være med å påvirke hvordan Agder skal være i 2027? Da oppfordres du til å bli med på ungdomskonferanse på Aladdin scene i Kristiansand, 8.mars.

De to fylkeskommunene på Agder har starta arbeidet med å lage Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen). Planen skal virke i 12 år, og nå trenger politikere og planleggere ungdommens hjelp til å sette mål for arbeidet. Derfor starter arbeidet med en ungdomskonferanse der målet er å samle et mangfoldig utvalg av ungdommer i alderen 13-26 år fra hele landsdelen som kan dele erfaring og gi gode råd for arbeidet.

LIM-planen skal belyse likestilling gjennom å se på kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.

 

PROGRAM

09:30: Åpen foajé og registrering Kaffe/te/vann/frukt og mingling
10:00: Åpning ved representanter for fylkespolitikerne og ungdommens fylkesting.
10:15: Hvorfor lage en plan for likestilling, inkludering og mangfold? (v/Lisbeth Reed, som leder planarbeidet)
10:30: Likestilling 2014 - Noen fakta om likestilling, inkludering og mangfold på Agder (v/May-Linda Magnussen, Agderforskning
10:50: Beinstrekk

Fra klokka 11 vil vi jobbe i temagrupper og i plenum med å finne gode, realistiske mål for LIM-arbeidet.
Det blir tapas-lunsj underveis, og konferansen avsluttes klokka 15.

Programmet for planarbeidet har fastsatt fem tema:
• Demokratisk deltakelse
• Utdanning
• Arbeidsliv
• Likeverdige offentlige tjenester
• Vern mot trakassering og vold

Gruppearbeidene deles inn etter disse temaene, og vi ber deg prioritere fra 1 til 5 hvilket tema du er mest interessert i når du melder deg på. Vi setter sammen like store grupper – og tar hensyn til hva deltakerne er mest interessert i. De som kommer reisende får dekket reiseutgifter (kollektivtransport eller samkjøring i privatbil).

Meld deg på innen 31. januar via lenken i menyen til høyre.

 

av Wanja Richardsen, publisert 24. januar 2014 | Skriv ut siden