• Soerlandets Europakontor
  av Manuel Birnbrich, 20.11.15

  Innovasjon og næringsutvikling på Sørlandet som en del av Europa

  Som en del av Gründeruka Agder inviterte Sørlandets Europakontor til debatt om hvordan næringslivet...

  Les mer
 • Studietur Til Luleå
  av Jan Torkelsen, 11.11.15

  Studiereiserapport: Grønne datasentre og etableringen av Facebooks datalagringssenter i Luleå, Sverige

  En delegasjon på 20 personer, hovedsakelig kommunale næringssjefer, fra Aust Agder fylkeskommune,...

  Les mer
 • Mellingen Helle
  av Jan Torkelsen, 26.10.15

  Statsbudsjettet 2016: 1 million til likestillingspilot

  Agderfylkenes satsing på likestilling kan resultere i en bevilgning på 1 million kroner på...

  Les mer
 • LIM Planen
  av Helle Ingeborg Mellingen, 12.10.15

  Tilbyr opplæring i LIM til de folkevalgte

  Hvordan kan politikere jobbe for mer likestilling, inkludering og mangfold i egen kommune? Hva betyr...

  Les mer
 • Lys Idè 8G9A0692
  av Jan Torkelsen, 15.09.15

  Fylkeskommunalt samarbeid om GRÜNDERUKA AGDER 2015

  Fylkesutvalget i Aust-Agder har denne uken vedtatt at Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune i...

  Les mer
 • Støleheia Første Spadestikk 10 September 2015
  av Jan H. Torkelsen, 11.09.15

  Første spadetak for datalagringssenteret på Støleheia

  Torsdag 10. september 2015 kan vise seg å være en historisk dag for et nytt eventyr på Sørlandet...

  Les mer
 • Nettverket for de historiske bysentra på befaring i Tvedestrand
Foto: Kari Huvestad
  av Manuel Birnbrich, 07.08.15

  Økt samarbeid for å bevare og utvikle regionens attraktive kystbyer

  Nettverket for de historiske bysentra for Agder er etablert og har til hensikt å være en pådriver i...

  Les mer
 • Kommunikasjon - Einar Halvorsen
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Kommunikasjon - De viktige veivalgene

  For å videreutvikle landsdelen er det en forutsetning å tilby et helhetlig transporttilbud og en...

  Les mer
 • Samarbeid - Inger Holen
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Gjennom samarbeid oppnår vi stadig mer

  Koordinator for oppfølging av Regionplan Agder 2020 peker på at det nå blir viktig å løfte det...

  Les mer

Kultur - Opplevelser for livet

Kulturlivet i Agder består av mange dimensjoner. Mye er lagt til rette for et blomstrende kulturliv gjennom flotte bygg og regionale arenaer. Lytt til hva avtroppende ordfører og påtroppende...

av Espen Moseidjord, 29.06.15

Det gode livet - Agder for alle

Agder for alle; inkludering og likestilling, bygge ned sosiale ulikheter og gi alle tilgang til fellesgodene våre. Dette er komplekse og sammensatte utfordringer. Lytt til hvordan Toril Runden,...

av Espen Moseidjord, 29.06.15

Klima: Høye mål-Lave utslipp

Mye har skjedd på området klima og muligheter ligger foran oss. Vi jobber for å styrke regional bærekraft, økt økonomisk vekst sammen med omstilling mot det grønne skifte. Lytt til hvordan Bjørgulv...

av Espen Moseidjord, 29.06.15

Besøksstrategi for Agder politisk vedtatt

17. juni vedtok Vest-Agder fylkesting - for første gang - en regional besøksstrategi. Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder).

av Richardsen, Wanja, 18.06.15

Det skal gjennomføres omfattende folkehelseundersøkelser i agderfylkene

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 behandlet i dag et forslag til strategi for arbeidet med folkehelse og levekår i agderfylkene. En egen faggruppe har arbeidet frem anbefalinger som...

av Jan H. Torkelsen, 18.06.15

Viktig europeisk erklæring for Sørlandet som "grønt batteri"

I går undertegnet statssekretær Kåre Fostervold sammen med blant annet Tyskland, Frankrike og Polen en felles erklæring om regionalt samarbeid for mer velfungerende elektrisitetsmarkeder i Europa i...

av Jan H.Torkelsen, 09.06.15

Satsing på innovasjon og gode transportløsninger

Når det gjelder utvikling av Agder eksisterer det i praksis ikke noen fylkesgrense. I juni skal fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder parallelt behandle viktige felles strategier på forskning og...

av Manuel Birnbrich, 01.06.15

Hvordan bygge bro mellom folkehelse og kommuneplanlegging?

Fylkeskommunene og Fylkesmannsembetene i Agder inviterte politikere, rådmenn, kommuneleger, planleggere, ansatte og studenter ved UiA, samt folkehelsekoordinatorer til en regional samling for å...

av Manuel Birnbrich, 15.05.15

Nytt fra Sørlandstinget

9. april var Sørlandstinget samlet på Stortinget for å diskutere politikk med relevans for Agder.

av Manuel Birnbrich, 13.05.15

Samferdselsministeren med positivt signal til kristiansandsregionen

Et aktuelt spørsmål i regionen er hva som vil skje når dagens belønningsavtale, på totalt 285 millioner kroner til samferdselstiltak som kristiansandsregionen har med staten over fireårsperioden 2013...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 11.05.15

Brenner for lederrollen

Ny leder for faggruppe utdanning, Svein Hansen, sier han brenner for lederrollen og organisasjonsutvikling, og vil derfor jobbe for å skape utvikling innenfor fagområdet.

av Wanja Richardsen, 27.04.15

Et samlet politisk Sørland trykker på for å få etablert grønne datasentre

I dag er det avsendt et brev til statsminister Erna Solberg og sju av hennes ministre hvor Sørlandstinget - ordførere, fylkesordførere og stortingspolitikere fra de to Agderfylkene - ber regjeringen...

av Jan H. Torkelsen, 13.04.15

Gode innspill på høringskonferansen for VINN Agder

8. april ble høringskonferansen for VINN Agder arrangert. Formålet med konferansen var å informere nærmere om VINN Agder, strategi for forskning, utvikling og innovasjon, og besøksstrategi for Agder,...

av Manuel Birnbrich, 09.04.15

Datasentre - En del av fremtidens grønne skifte

Klima og verdiskaping er et delkapittel i Regionplan Agder 2020. PSG har identifisert grønne datasentre som et satsningsområde hvor landsdelen både kan få ny verdiskaping og samtidig være...

av Trond Kristiansen/Inger Holen, 10.03.15

Geocaching langs barnevandrerstien i Agder

Barnevandringsstien som kulturminne setter fokus på vår nære historie om barna som måtte vandre fra fattige kår i Vest-Agder mot mer velstående gårder i Aust-Agder. Her fikk de seg gjerne jobb som...

av Siv Hemsett, 10.03.15

Agder best på likestillingsintegrering?

Kan kommunene på Agder få bedre omdømme, tiltrekke seg flere innbyggere og tilby høyere kvalitet på tjenestene ved å jobbe systematisk med likestilling, inkludering og mangfold? Hva innebærer det...

av Helle Ingeborg Mellingen, 10.03.15

Agder skal fornyes

Det har blitt utarbeidet forslag til felles satsinger knyttet til transport, innovasjon, FoU og reiseliv. Sammen med alle transportfaglige etater, aktører fra akademia, offentlig og privat sektor...

av Manuel Birnbrich/Inger Holen, 10.03.15

Kilden konferansen 2015- Oppstart på en årlig kompetansehevingsarena

27-28. april arrangeres Nasjonal kultur- og næringskonferanse på Kilden teater- og konsert hus. Dette er en nasjonal konferanse med spennende tema og foredragsholdere innen tema kultur og næring. I...

av Cheryl MacDonald/Per Norstrøm, 10.03.15

Hva skjer?

Vet du om møter eller arrangementer som flere burde kjenne til? Eller kanskje du har opplevd å jobbe med et arrangement over tid, for så å oppdage at det kolliderer med andre viktige begivenheter? Da...

av Wanja Richardsen, 10.03.15

Milepæl i regionplanarbeidet - hva nå?

I år er Regionplan Agder 2020 halvveis inn i sin virkeperiode. Da fylkestingene på Agder var samlet til felles møte på Quality Hotel Sørlandsparken onsdag 18. februar, var status for planen og veien...

av Wanja Richardsen, 18.02.15

Vil ha trykk på satsingen på grønne datasentre på Sørlandet

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder vil fremover rette et samlet politisk trykk fra landsdelen til regjeringen, Stortinget og organisasjoner i næringslivet for å få realisert grønne...

av Jan Torkelsen, 02.02.15

Bred felles satsing innen idrett på Sørlandet

Da politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 i dag drøftet hvilke regionale satsinger det skal legges opp til på kulturområdet var idrett et av temaene. Det vil fremover blant annet bli...

av Jan Torkelsen, 30.01.15

Arendal kommune er vinner av Kompetanseprisen 2014

Det er femte gang Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på kompetanseheving og kompetanseutvikling i sin virksomhet det siste året. Det er Agderring som står bak...

av Wanja Richardsen, 22.01.15