• Kommunikasjon - Einar Halvorsen
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Kommunikasjon - De viktige veivalgene

  For å videreutvikle landsdelen er det en forutsetning å tilby et helhetlig transporttilbud og en...

  Les mer
 • Samarbeid - Inger Holen
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Gjennom samarbeid oppnår vi stadig mer

  Koordinator for oppfølging av Regionplan Agder 2020 peker på at det nå blir viktig å løfte det...

  Les mer
 • Kultur - Hans Antonsen
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Kultur - Opplevelser for livet

  Kulturlivet i Agder består av mange dimensjoner. Mye er lagt til rette for et blomstrende kulturliv...

  Les mer
 • Det Gode Liv - Toril Runden
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Det gode livet - Agder for alle

  Agder for alle; inkludering og likestilling, bygge ned sosiale ulikheter og gi alle tilgang til...

  Les mer
 • Klima - Bjørgulv Sverdrup Lund
  av Espen Moseidjord, 29.06.15

  Klima: Høye mål-Lave utslipp

  Mye har skjedd på området klima og muligheter ligger foran oss. Vi jobber for å styrke regional...

  Les mer
 • Siv Hemsett 2015
  av Richardsen, Wanja, 18.06.15

  Besøksstrategi for Agder politisk vedtatt

  17. juni vedtok Vest-Agder fylkesting - for første gang - en regional besøksstrategi. Besøk Agder...

  Les mer
 • Folkehelsemotiv
  av Jan H. Torkelsen, 18.06.15

  Det skal gjennomføres omfattende folkehelseundersøkelser i agderfylkene

  Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 behandlet i dag et forslag til strategi for...

  Les mer
 • EU-flagg 06.04
  av Jan H.Torkelsen, 09.06.15

  Viktig europeisk erklæring for Sørlandet som "grønt batteri"

  I går undertegnet statssekretær Kåre Fostervold sammen med blant annet Tyskland, Frankrike og Polen...

  Les mer
 • RTP Og VINN Til Politisk Behandling Juni15
© Flumill, Innovasjon Norge, Universitetet i Agder, Kristiansand Havn
  av Manuel Birnbrich, 01.06.15

  Satsing på innovasjon og gode transportløsninger

  Når det gjelder utvikling av Agder eksisterer det i praksis ikke noen fylkesgrense. I juni skal...

  Les mer

Hvordan bygge bro mellom folkehelse og kommuneplanlegging?

Fylkeskommunene og Fylkesmannsembetene i Agder inviterte politikere, rådmenn, kommuneleger, planleggere, ansatte og studenter ved UiA, samt folkehelsekoordinatorer til en regional samling for å...

av Manuel Birnbrich, 15.05.15

Nytt fra Sørlandstinget

9. april var Sørlandstinget samlet på Stortinget for å diskutere politikk med relevans for Agder.

av Manuel Birnbrich, 13.05.15