Torsdag 10. september 2015 kan vise seg å være en historisk dag for et nytt eventyr på Sørlandet både når det gjelder næringsvirksomhet, energiutnytting og grønn satsing. Det var da fylkesordfører Terje Damman, klima-og miljøminister Tine Sundtoft, Peder Nærbø fra Bulk Infrastructure og ordfører Torhild Brandsdal tok de første spadestikkene på området på Støleheia i Vennesla som, i følge Bulk Infrastructure, skal bli verdens største grønne datasenterpark - NO1 Campus i Agder.

Fylkesordfører Terje Damman understreket at begivenheten representerer en stor milepel for landsdelen. Den er et viktig bidrag i arbeidet med å oppfylle målene som ble satt for fem år siden i Regionplan Agder 2020. Dette er mål som alle offentlige aktører samarbeider om.  Han pekte samtidig på at nye rapporter viser at det er teknisk mulig å få lagt fiberkabler til det europeiske kontinentet. Nå må sentrale myndigheter sørge for å muliggjøre det. Samtidig oppfordret han alle aktører i landsdelen til å opptre koordinert. Han advarte mot sololøp. -Står vi sammen oppnår vi resultater, formante han.

Klima- og miljøminister Sundtoft pekte på viktigheten av at datasenteret, som nå er i startgropen, skal drives av miljøvennlig fornybar energi. Hun opplyste at regjeringen i statsbudsjettet foreslår endringer slik at datalagringssentrene skal betale en redusert el-avgift. - Regjeringen er opptatt av det grønne skiftet- Skiftet er begynt. Vi er midt oppe i det. Vi vil ha en omstilling hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrense, understreket hun.

Ordfører Brandsdal var ikke i tvil om at mange i fremtiden vil bemerke seg navnet Stølen. - Det var her det begynte i Norge, den grønne industrien vi skal leve av i fremtiden. Det vi er vitne til i dag vil merkes over hele landet. Jeg er glad for at vi i Vennesla er vertskommune. Dette er en stor dag for oss alle.

Støleheia - Damman Taler På Åpningsmarkering

av Jan H. Torkelsen, publisert 11. september 2015 | Skriv ut siden