• Klimasatsingsmotiv
  av Hans Fløystad, 06.12.16

  Agder må ta en større andel av Klimasats-ordningen!

  Klimasats-ordningen er et resultat av regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og KrF i fjor...

  Les mer
 • Svinør
  av Hege Kristin Martinsen, 01.12.16

  Agder har uthavner i verdensklasse

  Bevaring og bærekraftig forvaltning av uthavnene langs Agderkysten ligger inne i handlingsprogrammet...

  Les mer
 • Konferanse Bilde 1
Foto: Cheryl Macdonald
  av heka14, 01.12.16

  "Ung og innafor? Ung i Agder 2016"

  Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300...

  Les mer
 • Likestilt Arbeidsliv
  av Ingrid Michaelsen, 01.12.16

  Aktuelt fra prosjekt Likestilt Arbeidsliv

  Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge...

  Les mer
 • Kjell Pedersen Rise Dda
  av heka14, 01.12.16

  Først på den digitale motorveien- Men ikke best

  I Regionplan Agder 2020 er det en overskrift som heter Først på den digitale motorvegen. Her står...

  Les mer
 • Forskning
Foto: Inger Holen
  av Inger Holen, 01.12.16

  Er det nødvendig å forske i kommunene?

  18. november stod forskningsbasert innovasjon på agendaen til Rådmannsgruppen Agder 2020. Dette...

  Les mer