• Innovasjon
  av Benny Andre Johansen, 15.12.17

  14 millioner til tjenesteinnovasjon

  Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i Agder. Nå...

  Les mer
 • 4. Samling Kompetansestrategi
  av Siv Hemsett, 14.12.17

  Hvilken kompetanse trengs i fremtidens arbeidsliv i Agder?

  Spørsmålet sto sentralt da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner inviterte til samling i første...

  Les mer
 • Fraværsmotiv Fra Venneslag Vgs
  av heka14, 01.12.17

  - Altfor mange unge talenter går tapt

  25 år etter rapporten "Surt Liv på det blide Sørland" viste en rekke levekårsutfordringer i Agder,...

  Les mer
 • SEK Samlet
  av Sørlandets Europakontor, 29.11.17

  - For meg er dette en bra måte å jobbe på

  EU-nettverket Horizon South Norway har utviklet en ny tilnærming til prosjektutvikling. Med...

  Les mer
 • Grunderuka
  av Benny Andre Johansen, 09.11.17

  Alt klart for Gründeruka Agder 2017

  Mandag 13. november starter Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer,...

  Les mer
 • Manuel _Birnbrich Smalt
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 31.10.17

  På vei mot "Regionplan Agder 2030"

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har startet arbeidet med å revidere Regionplan Agder 2020, som...

  Les mer
 • Eilert Sundt VgS
  av heka14, 25.10.17

  Hvordan sikre riktig kompetanse i Agder?

  60% av bedriftene i Norge mangler kompetanse til å dekke sine behov. Kompetansen som etterspørres...

  Les mer
 • Tine Rundebordskonferanse3
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 24.10.17

  Veien legges klar for Veikart Agder

  Arbeidet med Klimaveikart Agder er i full gang. På rundebordskonferansen 11. oktober presenterte...

  Les mer
 • Programfylkesamling
  av Amanda Ea Roysdatter Lona, 03.10.17

  - Dette er så stort, men det er så viktig

  Det sa Niels Sogne-Møller, skolesjef i Grimstad kommune, om det nye folkehelsearbeidet som er i gang...

  Les mer

Anbefaler et helhetlig digitaliseringsprosjekt for Agder

Har vi det bra? Kan vi skape vekst og utvikling? Det var to av de sentrale spørsmålene som analytiker Harald Wium Li fra det internasjonale rådgivingsfirmaet innen IKT Analysis Mason reiste da...

av heka14, 25.09.17

Sørlandsrådet takket Tellef Inge Mørland

Fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland er i ferd med å rydde sitt kontor i Fylkeshuset i Arendal for å starte opp en fireårsperiode som representant for Arbeiderpartiet på Stortinget. Torsdag...

av heka14, 25.09.17

Samskapning av ny kunnskap i praksis

Amanda Lona er student ved Universitetet i Agder, der tar hun en master i Global utvikling og samfunnsplanlegging. Hun har tidligere tatt en bachelor i Samfunnsendring og kommunikasjon, og har ett...

av heka14, 20.09.17

Østlandsforskning skal gjennomføre levekårsundersøkelse

I vinter skal det gjennomføres et regionalt forskningsprosjekt om levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i regionen. Prosjektet skal også avdekke hvilke holdninger Agders...

av Helle Ingeborg Mellingen, 08.09.17

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing i Agder

Sørlandstinget vil styrke levekårssatsingen. Vi er ikke i mål, på tross av mye godt arbeid. Vi må gjøre mer av det som faktisk virker.

av heka14, 28.06.17

Milliondryss til klimaprosjekt i Agder

Agder har samlet sett økt sin andel av de nasjonale klimasatsmidlene fra i overkant 1 million i 2016 til over 14 millioner i 2017. Dette er ikke uten grunn og det viser seg gang på gang at godt...

av heka14, 28.06.17

Agder-kommunene sammen om å digitalisere helsetjenester

Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets...

av heka14, 26.06.17

Kommunehelsetjenesten i Agder ber Sørlandsrådet om politisk drahjelp

Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for regional politisk forankring i arbeidet med å løse morgendagens komplekse og sammensatte utfordringer....

av heka14, 22.06.17

Folkehelsestrategien: vil prioritere innsats der den trengs mest

"Skal vi løse folkehelseutfordringene må vi prioritere og spisse innsatsen. Vi må sette inn lokale tiltak der de trengs mest." Det var budskapet fra Oddmund Frøystein, rådgiver for folkehelse i...

av heka14, 12.06.17

Utdanning og inkludering er nøkkelen til god folkehelse

Det var en av konklusjonene da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner holdt innspillseminar om ny folkehelsestrategi 21. april. 55 personer fra kommuner, stat, frivillighetsorganisasjoner og UiA fikk...

av heka14, 26.04.17

Utdanning og inkludering er nøkkelen til god folkehelse

Det var en av konklusjonene da Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner holdt innspillseminar om ny folkehelsestrategi 21. april. 55 personer fra kommuner, stat, frivillighetsorganisasjoner og UiA fikk...

av heka14, 26.04.17

Agder Energi-konferansen 2017

10. og 11. mai 2017 er det duket for årets Agder Energi-konferanse, den tredje i rekken med fokus på fremtidens fornybare teknologi. Temaet for konferansen er det europeiske energikappløpet: Hvordan...

av heka14, 06.04.17

Konferanseinvitasjon: Hvordan få mer veg for pengene med god nok kvalitet?

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Statens vegvesen inviterer til vegkonferanse for Agderfylkene 19. april 2017 fra klokken 09.30 til 15.00 på Thon hotel Sørlandet i Sørlandsparken. Konferansen har...

av heka14, 23.03.17

Arbeid med å forlenge Regionplan Agder frem til 2030 starter opp

Fylkestingene i begge agderfylkene vedtok 14. februar et utkast til rullering av handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2020 for perioden 2017 - 2018. Planen ble vedtatt av fylkestingene i...

av heka14, 17.02.17

Invitasjon til klimakurs med søkelys på lavutslippssamfunnet

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har sendt ut invitasjon til alle kommuner på Agder til kurs om klimagassutslipp og lavutslippssamfunnet. Målet med kurset er kompetanseheving, erfaringsutveksling og...

av heka14, 16.02.17

Distrikts-Agder ønsker høyere utdanningstilbud

Distriktsvennlige utdanningsløp var et av hovedtemaene da Sørlandsrådet og UiA-styret møtte hverandre til dialogmøte i begynnelsen av februar. I mange år har Universitetet vært aktivt med å gi tilbud...

av heka14, 09.02.17

Historisk dialogmøte mellom UiA-styret og Sørlandsrådet

-Dette møtet er egentlig en historisk begivenhet. Dette er første gang vi setter oss ned sammen og får et felles bilde av hvor vi står. Vi oppfyller dermed suksesskriteriet nummer en for gjennomføring...

av heka14, 07.02.17