Likestillingsalliansen er et bredt sammensatt organ som skal være med å bidra til måloppnåelse og gjennomføring av LIM-planen. Følg med på arbeidet i Likestillingsalliansen på denne siden.

Leder av alliansen er Kristin Tofte Andresen (bildet). Hun er asssisterende fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune.

Formål og mandat

Likestillingsalliansen samler aktører i regionen som har sentrale roller i gjennomføringen av LIM-planen. I alliansen orienterer man hverandre om tiltak og satsinger, og vil også initiere felles satsinger som skal bidra til at regionen når målet sitt om å bli en likestilt, inkluderende og mangfoldig landsdel innen 2027. Alliansen er opprettet som en del av arbeidet med å etablere en regional struktur for likestillingsarbeid.

Last ned mandat for Likestillingsalliansen

 

Likestillingsalliansens medlemmer

Likestillingsalliansen er satt sammen med representanter fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand og Arendal kommuner, Fylkesmannen, NAV Aust-Agder og Vest-Agder, KS Agder, LO Agder, Senter for Likestilling (UiA), og IMDI Sør.

 

Kristin Tofte Andresen (leder), Vest Agder fylkeskommune 

Bjørn Øyvind Kristiansen, Aust-Agder fylkeskommune

Toril Hogstad, Kristiansand kommune

Harald Worren, Arendal kommune

Janne Duesund, Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder

Hilde Høynes, NAV Aust-Agder

Elisabeth Blørstad, NAV-Vest-Agder

Jan Inge Tungesvik, KS Agder

May Lene Noddeland, LO Agder

Åsta Einstabland, Senter for likestilling UiA

Joseph Salomonsen, IMDI Sør

Helle I. Mellingen (sekretær), Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner 

 

Møtereferater

2016

Referat møte 01-03-2016

Referat møte 06-01-2016

2015

Referat oppstartsmøte 10-11-2015

 

Kontakt:

Helle Mellingen

Tlf: 411 26 776

Epost: hme@vaf.no