Ønsker du å være informert?

Nyhetsbrevet sendes ut 4-6 ganger i året og gir deg aktuelle "smakebiter" fra det omfattende arbeidet som pågår for å realisere målene i Regionplan Agder 2020.