Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) skal bidra til
• At kommunene i regionen er ledende innen bruken av velferdsteknologi i Norge
• å stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
• økt interkommunal koordinering og forankring på Agder

RKG følger opp regionplanens satsingsområde innen innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN planen).

Leder av grupper er Aase Hobbesland (bilde). Aase er til daglig kommunalsjef for helse og omsorg i Grimstad kommune.

For å lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 har RKG etablert satsningen; «Velferdsteknologi Agder 2020», som et samlebegrep for fellesprosjekter mellom Agderkommunene. RKG koordinerer arbeidet med velferdsteknologi på Agder og vil derfor være styringsgruppe for denne satsingen. Satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» er forankret i rådmannsgruppen i Regionplan Agder, på vegne av kommunene i Agder. Sørlandsrådet holdes løpende orientert.

For en full oversikt over hvem som er med i RKG, kan du laste ned dokumentet i boksen til høyre.

Presentasjoner og nyhetssaker

Powerpoint-presentasjon

1,3 millioner til innovasjon og regional koordinering av eHelse

Agder-kommunene løfter e-Helse og velferdsteknologi

 

av Helgeland, Endre, publisert 2. oktober 2017 | Skriv ut siden