Oppfølging av strategien skjer i Kompetanseforum Agder, et åpent forum hvor hele målgruppen inviteres til å bidra aktivt. Forumet ledes av en styringsgruppe.

KOMPETANSEFORUM 4. SEPTEMBER 2019

KOMPETANSEFORUM 28. MARS 2019

Kompetanseforum Agder etableres fra 1.1.2019 som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk. Forumet er samtidig et verktøy for gjennomføring av målene i den regionale kompetansestrategien. Det legges opp til minst to årlige samlinger i forumet. 

Målsetting for Kompetanseforum Agder er å bidra til kunnskap hos målgruppen som vil medvirke til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet.

Deltakere: Målgruppen er aktører fra arbeidslivet: opplærings- og utdanningsaktører, privat næringsliv, offentlig sektor, koblere og øvrige samarbeidspartnere.  

Maalgrupper KFA

Kompetanseforumet ledes av en styringsgruppe som består av ledere fra Universitetet i Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, LO Agder, NAV Agder, NHO Agder og KS Agder.

Det er i tillegg etablert en arbeidsgruppe med ressurser fra utdannings- og regionalavdelingene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Se forsiden for kontaktinfo. Siv Hemsett i Vest-Agder fylkeskommune koordinerer arbeidet. For 

Tilbake til forsiden Kompetansestrategi Agder.

 

av Hemsett, Siv, publisert 26. september 2018 | Skriv ut siden

KONTAKT ARBEIDSGRUPPEN:

Siv Hemsett er koordinator for Kompetansestrategi Agder 2030 og leder arbeidsgruppen

Børje Michaelsen deltar i arbeidsgruppen med ansvar for kunnskapsgrunnlaget

Halvard Berg, Ketil Jensen og Helle Mellingen deltar i arbeidsgruppen  

Kenneth Andresen leder styringsgruppen