Kunnskapsgrunnlaget beskriver status for arbeidslivet i Agder og er et godt utgangspunkt for arbeidet i kompetanseforumet. Vi har allerede en del kunnskap, se kap. 3 i strategien. I tillegg består kunnskapsgrunnlaget av rapporter levert av Agderforskning, fylkeskommunene og nasjonalt oppnevnt kompetansebehovsutvalg. Les mer her.

Kunnskapsgrunnlaget skal sammenfatte relevant informasjon og gi målgruppen en felles forståelse av arbeidsmarkedets utfordringer, utviklingspotensial og kompetansebehov regionalt.

Arbeidsgruppen for Kompetanseforum Agder utarbeider og vedlikeholder et kunnskapsgrunnlag som skal være utgangspunkt for oppfølging av strategien. Arbeidet gjøre i samarbeid med aktører i regionen, andre regioner og nasjonele nettverk og myndigheter. Kapittel tre i strategien beskriver status for arbeidsmarkedet i Agder. I tillegg er følgende dokumenter og rapporter relevante: 

Kunnskapsgrunnlag Visuelt

Agdertall 2018

Agdertall 2018 er utarbeidet av fylkeskommunene som kunnskapsgrunnlag for Regionplan Agder 2030. Her finnes oppdatert og god informasjon om demografi, arbeidsliv og utdanning. Se særlig kapittel 4 og 5.

Nasjonal rapport om fremtidig kompetansebehov

Regjeringen Solberg nedsatte 22. mai 2017 Kompetansebehovsutvalget (KBU). Utvalget består av 18 ressurspersoner og ledes av Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Formålet er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov både nasjonalt og regionalt. Les mer om arbeidet inkludert konklusjoner i rapporten.

Last ned rapport nr. 1 - 2018

Last ned rapport nr. 2 - 2019

Agderforskning var med i forarbeidet

Strategien bygger på resultater som fremkom i løpet av en prosess med flere workshops som involverte målgruppen. Agderforskning leverte i tillegg en rapport som dannet utgangspunkt for prioritering i strategien. 

 

Tilbake til forsiden Kompetansestrategi Agder.

av Hemsett, Siv, publisert 16. oktober 2018 | Skriv ut siden