X6A0336

Norge står overfor store utfordringer knyttet til demografi. Utfordringen forsterkes på Agder på grunn av vedvarende lav yrkesdeltakelse.

For å løse dette må vi jobbe langsiktig og strukturert; både med utvikling av ny teknologi og med rekruttering til helse- og omsorgssektoren. Det siste inkluderer blant annet kvalitet og fleksibilitet i utdanningene både på videregående og høyere utdanning, omdømmebygging av sektoren og kvalifisering og inkludering av mennesker.

For å ta i bruk ny teknologi og opprettholde høy kvalitet i helsetjenestene er det et stort behov for forskning, innovasjon og digitalisering innen e-helse- og velferdsteknologi. Dette skaper muligheter for å bygge en ny helsenæring nasjonalt og regionalt. Mange spennende initiativer innen helse- og velferdsteknologi er allerede tatt på Agder.

PROGRAM

Til samlingen 4. september inviterer vi offentlig sektor/arbeidsgivere fra helse- og omsorgssektoren, utdannings- og forskningsaktører, næringslivsrepresentanter innen digitalisering, velferdsteknologi og e-helse. Målet er dialog og kunnskapsdeling. Sammen skal vi løfte og drøfte utfordringer og muligheter i helse- og omsorgssektoren.

Vi har gleden av å gi dere et faglig variert og godt program med spennende innledere:

KS (prosjekt #drømmejobben), Arendal kommune (heltidskultur), Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, NAV Agder (bedriftsundersøkelse for Agder), IMDI Sør (inkludering), Sam Eyde vgs (yrkesfag helse/LIED utvalget), næringsklyngen DIGIN (velferdsteknologi og digitalisering) og I4Helse AS. 

Det vil bli satt av god til til dialog mellom aktørene. 

Påmeldingsfristen er gått ut, men send en epost til siv.hemsett@vaf.no om du ønsker å delta.   

 

av Hemsett, Siv, publisert 20. august 2019 | Skriv ut siden