Tolv kommuner i Agder deltar i BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Samtlige kommuner har for mange barn og unge med psykiske helseutfordringer.
Skole, barnehage, helsestasjon og andre fagmiljøer må arbeide sammen for at alle barn og unge skal ha mulighet til å utvikle god psykisk helse.

For mange barn og unge på Agder strever med livene sine. Kommuneansatte kan gjennom å arbeide bedre og annerledes, bidra til at alle barn og unge får den hjelpen de trenger til rett tid.

De som strever blir ofte oppdaget for sent. Når de blir fanget opp, f.eks i skolen, kan hjelpen bli mangelfull fordi samarbeidet med andre fagmiljøer ikke er tilstrekkelig. Systemet for samarbeid er mangelfullt, og system for at en fagperson har ansvaret for oppfølging og «holde i barnet» så lenge det er behov for det, er mangelvare.   

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) handler om å få til godt samarbeid på tvers av skole, barnehage, helsestasjonen og andre fagmiljø til det beste for barn og unges psykiske helse. Det utvikles nå et system for tidlig innsats og for samarbeid mellom fagpersoner. 

 Systemet for samarbeidet er en handlingsveileder med tilhørende verktøy for ansatte i skole, barnehage og helsestasjon og en stafettlogg som sørger for at en fagperson følger opp og «holder fast i» barnet/ungdommen så lenge det er nødvendig. Handlingsveilederen utarbeides av den enkelte kommune og er digital for de fleste.

Dette krever kompetanse på flere områder, og en viktig del av BTI er å gi ansatte den oppdatering, opplæring, utdanning som kreves.

Hovedmålet for BTI Agder er å bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Det skal gjøres ved at vi sikrer tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/unge og deres foresatte

 

To kommuner er ledende aktører i BTI Agder:

Lyngdal for Listerregionen med prosjektleder Linn Øysæd Gyland og

Risør for Østre Agder med prosjektleder Malin Paust.

 

Prosjektleder for BTI Agder: Linn Gyland, e-post: linn.gyland@lyngdal.kommune.no

av heka14, publisert 18. oktober 2018 | Skriv ut siden