Målet med prosjektet er at flere barn og unge i Agder deltar aktivt i det sosiale liv, har tillit til voksenpersoner som er involvert, deltar på aktiviteter, rusfrie møteplasser og sosiale medier, og opplever bedre psykisk helse.

Prosjektet jobber mot mobile, uorganiserte unge som er i drift mellom kommuner og i sentrumsområdene, samtidig som vi retter oss inn mot hele målgruppen ved å jobbe universelt forebyggende og gjennom å nå unge på sosiale medier.  

Viktige tiltak i prosjektet vil være:

 

Kick off-samtalegrupper:

Hvert år arrangerer Abup Kick off-sommerleir for ungdom i Agder som er interessert i psykisk helse. Mellom leirene, arrangerer prosjektet samtalegrupper for ungdom som ønsker å være med og samtale om psykisk helse, være en del av et fellesskap og knytte nye relasjoner.

 

Aktiviteter:

Vi skal skape spennende, inkluderende fellesaktiviteter hvor ungdom fra alle deltagende kommuner blir invitert; Seek and find, 52 grader Nord, Fangene på fortet osv.

I tillegg vil vi stimulere til aktivitet i lokalmiljøer; Skateparker, ungdomsklubber osv.

 

Sosiale medier:

Vi etablerer en egen YouTube-kanal og vil være aktive på sosiale medier. Ulike, faste, lokale aktiviteter i kommunene som deltar i prosjektet og temaer innenfor Folkehelseprogrammet vil være en del av det vi presenterer på kanalen og på sosiale medier. I alle faser vil vi legge til rette for prosesser som er interaktive – de unge skal involveres og prege kommunikasjonen.

 

Involvering av foreldre/ voksenpersoner:

Foreldreinvolvering er en av suksessfaktorene i The Icelandic Model – et vellykket rusforebyggende program på Island. Derfor ønsker vi å dra veksel på voksne inn i prosjektet gjennom å engasjere foreldre/ voksenpersoner og Frivilligsentraler.

 

Blå Kors Kristiansand er ledende aktør. Hovedsamarbeidspartnere er Abup og Midt-Agder Friluftsråd.

Syv kommuner deltar i prosjektet:

Lindesnes, Mandal, Marnardal, Kristiansand, Songdalen, Vennesla og Iveland.

av heka14, publisert 12. oktober 2018 | Skriv ut siden