Mot slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 ble 6170 personer fra Aust-Agder og 8532 personer fra Vest-Agder invitert til å delta i en spørreundersøkelse, Folkehelseundersøkelsen – Helse og Trivsel 2015. Denne undersøkelsen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

Det foreligger tall på fylkesnivå, de fem regionene i Agder, og kommuner som hadde mer enn 300 respondenter. Kommuner i Agder som hadde mer enn 300 respondenter var Kristiansand, Mandal, Arendal og Grimstad. Det er i tillegg utarbeidet egne tall for Knutepunkt Sørlandet eksludert Kristiansand, og Østre Agder eksludert Arendal og Grimstad.

 

Utvalgte resultater fra undersøkelsen er lagt inn i Statistikkportal for Agder.

 

Klikk her eller på bildet for å få opp resultatrapporten utarbeidet av Folkehelseinstituttet  

Resultatrapport

Hvis du har spørsmål relatert til rapporten, så kan Rune Johansen (FHI) kontaktes: Rune.Johansen@fhi.no   

 

Klikk her eller på bildet for å få opp rapport med de første resultatene fra undersøkelsen

FHUS Foerste Resultater