Fungerer på alle plattformer - PC, nettbrett, mobil

Skjermbilde SP

 

 

Data     

Alle statistikkområder ligger under "Data" knappen oppe til venstre.

Ved å klikke på for eksempel "Befolkning" vil du kunne se alle indikatorene som ligger under dette hovedområdet – gruppert under ytterligere overskrifter. Klikk på ønsket indikator og data for indikator vil komme opp i kart, tabeller og søylediagram. I overskriften til kartet ser du hvilket år som vises.

Det er enkelt å endre år som vises i tabeller, kart og søylediagram ved hjelp av tidsvelgeren (rett under kartet).

 

Filter       

Under "Filter" knappen kan man velge regioner eller fylker. Denne funksjonen er nyttig når man kun skal sammenlikne indikatorer innenfor et av disse geografiske områdene. Husk å trykke på under tabell for å gå tilbake til normalt utvalg. Alternativt trykk på aktuelt filter på nytt for å oppheve filtrering.

 

Kart            Skjermbilde Kart Knapp      

"Kart" knappen kommer til nytte når man vil sammenlikne fylker i kart. Trykker man på "Fylker" kommer et nytt kart opp, og de to fylkene blir markert med hver sin farge. Denne funksjonen brukes hovedsakelig når det ikke foreligger data på kommunenivå. Hvis man ønsker å endre tilbake til å få opp kommunene i kartet trykker enn "Kart" -> "Kommuner".

 

SSB – FHI – Udir   

Disse knappene er direktelenker til hovedkildene Statistisk Sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

   

Komponenter (fra venstre til høyre, topp til bunn)

 

Informasjon - indikator  

Denne komponenten inneholder forklaring til statistikkinnholdet i form av tekst, samt kildehenvisning. Det vil hovedsakelig linkes videre til hovedkilden for detaljert informasjon om den utvalgte indikatoren.

Det vil være mulighet for å linke videre til ytterligere informasjon om gjeldende tema som for eksempel forskningsrapporter, barometre, analyser og liknende i dette feltet.

 

Kart

Skjermbilde Kart

Denne komponenten inneholder kommunekart (standardinnstilling) og fylkeskart.  Hvis enn ønsker fylkeskart trykker enn på "Kart" knappen oppe til venstre og "Fylker".

I kartet kan man velge de kommunene man vil ved å trykke på dem. Valgte kommuner kommer opp i diagrammene nederst på siden. De utvalgte kommunene vil få rødt omriss. Kommunene i kartet vil ha ulike farger i henhold til inndeling i "Dataforklaring". Høyere tallverdi for aktuell indikator gir er mørkere farge, og lavere tallverdi gir en lysere farge i kartet.   

 

Tidsvelger

Skjermbilde Tidsvelger

Tidsvelgeren ligger rett under kartet, og her kan du velge hvilket år som skal komme opp i tabeller, søylediagram og kart.

  

 

Skjermbilde Øverste Tabell

Tabell 

Denne komponenten viser statistikken i vanlig tabell format. Man kan sortere alfabetisk eller etter tallverdi ved å trykke på overskriftene. Kommunen(e) dere trykker på vil komme opp i de to tidsseriediagrammene. De utvalgte navnene vil komme opp med rødt omriss i kartet. Hvis dere vil fjerne markeringen av en eller flere kommuner så kan enn enten trykke en gang til på aktuelle kommuner, eller trykke på  Skjermbilde Fjern Markeringer

*Merk: Den andre kolonnen fra venstre viser et

ark-symbol. Ved å klikke på dette symbolet har man muligheten til å laste ned hele datagrunnlaget til portalen i Excel-format.

Tips for å tilpasse tall på venstre side i diagrammene:

Når enn har valgt de kommunene enn vil se nærmere på i diagrammene nederst på siden - trykk på "Filter" under tabell - kun valgte kommuner kommer opp i tabell - trykk på aktuell(e) kommune(er) - tallene på venstre side av diagrammene vil nå tilpasses tallverdiene i tabellen.

 

Søylediagram 

 Skjermbilde Søylediagram

 

Denne komponenten viser alle kommuner/fylker rangert fra lavest til høyest tallverdi. Dersom man klikker på et eller flere av sammenligningselementene (fylke- eller nasjonalt nivå) vil man kunne sammenligne kommunene/fylkene med andre fylker- eller det nasjonale nivået i denne boksen. Sammenligningen vil komme i form av en horisontal strek som viser gjennomsnittet for dette fylket/nasjonalt (valgt år).

 

Sammenligningstabell

Skjermbilde Sammenligningstabell

Denne komponenten viser sammenligningselementer som består av Norge (nasjonalt nivå), Aust-Agder og Vest-Agder, samt de øvrige fylkene i landet. Det er for noen indikatorer også tilgjengelig tall for de fem regionene i Agder. Klikker man på én eller flere av sammenligningselementene vil man i søylediagrammet - tidsseriediagrammet (søyler) og tidsseriediagrammet (grafer) - se hvordan kommunene ligger an sammenlignet med én eller flere av sammenligningselementene.

 
 

Dataforklaring 

Skjermbilde Dataforklaring2

Denne komponenten viser oppdelingen av all statistikk i femtedeler.

Det vil si at intervallet på alle indikatorene blir delt opp i fem like deler for å kunne gruppere dem med forskjellige grader av farge. Du kan trykke på én eller flere av oppdelingene for at disse skal vises i kartet. De utvalgte områdene vises med rødt omriss i kartet. Trykk en gang til på valgte oppdelinger og markeringen oppheves. Alternativt trykk på Skjermbilde Fjern Markeringer under øverste tabell.

 

 

 

Dere kan selv velge hvilken fargeskala som skal komme opp i dataforklaring, kart og søylediagram ved å holde musepekeren oppe i høyre hjørne og trykke på "tannhjulet". Her er det også mulig å endre hvordan statistikken deles opp. 

 

  Skjermbilde Settings Dataforklaring

 

Tidsseriediagram (søyler)

Skjermbilde Tidsseriediagram - 1

Denne komponenten viser tidsserien (dersom en tidsserie ligger til grunn) til valgt indikator i søyler. Ved å markere flere kommuner/fylker/sammenligningselementer kan man sammenligne søylene over tid. Tidsserien avhenger av hvilke årstall som allerede er lagt inn i portalen.

 

Tidsseriediagram (grafer)

Skjermbilde Tidsseriediagram - 2

Denne komponenten viser tidsserien (dersom en tidsserie ligger til grunn) til valgt indikator i grafer. Ved å markere flere kommuner/fylker/sammenligningselementer kan man sammenligne grafene over tid. Tidsserien avhenger av hvilke årstall som allerede er lagt inn i portalen.

 

Lagre kart og diagrammer

Skjermbilde Lagre

Hold musepeker oppe i høyre hjørne og trykk på "last ned" symbolet. Bildet til høyre kommer opp og når enn trykker på bildet får du valget mellom å lagre eller åpne diagram/kart i et annet program - f.eks. Windows Live Fotogalleri.

 

 

 

 

Fullskjermsvisning av enkeltkomponenter

Maksimer hvert enkelt komponent ved å holde musepekeren oppe i høyre hjørne (se bilde over). Klikk deretter på pilen som peker nordøst for å få fullt skjermbilde av den valgte komponenten. Klikk oppe i høyre hjørne på pilen som peker sørvest for å minimere den igjen.   

 

Anbefalte nettleser innstillinger

Når dere skal ta skjermprint av et diagram for å lime inn i f.eks. Word, så får dere best kvalitet på bildet hvis dere benytter Internett Explorer (zoom - 100 %) - Firefox (zoom 80 %) - Chrome (zoom 100 %).